Rykten förstör ryktet

Rykten har alltid funnits i svang. Många är falska och avsiktligt utplanterade av illvilliga, hämndlystna eller kanske besvikna människor. Djungeltelegrafen har varit en effektiv kanal, som dessutom under resans gång kan ha kryddat ryktet ytterligare.
I dagens samhälle finns nya kanaler för ryktesspridning. Internet är ett utmärkt hjälpmedel för detta ändamål. På nätet finns dessutom ypperligt bördiga ställen för ryktesfloran.
Att landets public servicebolag Yleisradio gör sig till förmedlare av falska påståenden är däremot olyckligt.

Raseborgs stadsdirektör Mårten Johansson har under årens lopp fått höra och läsa en hel del kritik om sig själv och sitt agerande. Som offentlig person och ledande tjänsteman i en stad är man påpassad, man bör vara beredd på att nagelfaras betydligt mer än en vanlig kommuninvånare. Det är sällan roligt, men något man tvingas leva med. Också massmedierna har en viktig uppgift i att granska makten.
Men det finns gränser för vad en offentlig person ska tvingas tåla. I Johanssons fall överskreds gränsen senast i somras då ihärdiga rykten om att han skulle ha åkt fast för rattfylla – dessutom flera gånger – kablades ut som en sanning i kommentarfältet till nyheter på Vega Västnylands webbsidor. Nu har Johansson bett polisen utreda om han har utsatts för ärekränkning.
Polisen har bekräftat att Johansson inte har dömts för rattfylleri.

Överdrivet hukande inför och aktning av potentater i samhället har förbytts i sanslöst förakt. Det finns hos vissa tydligen ett uppdämt behov att visa att man inte längre har någon respekt för stadsdirektören, läraren eller någon annan tidigare högt respekterad yrkesgrupp. Nätet har blivit en utmärkt kanal för den här typen av utgjutelser och riktigt lockande blir det då man inte behöver avslöja sin egen identitet. Det är bara att häva ur sig oförskämdheter. I bland får man en känsla av att de anonyma kommentatorerna upplever det som en tävling om vem som kommer med de fräckaste och mest kränkande inläggen.
Offentliga personer ska tåla mer och vara beredda på att de granskas och får även i vissa fall oförtjänt kritik, spott och spe. Men det bör ske inom rimliga gränser och bakom varje chef finns också en människa – och hans nära anhöriga.
I Mårten Johanssons fall är det ju inte fråga om att någons yttrandefrihet ifrågasätts. Den vill ingen åt. Men han har utsatts för rent och skärt förtal, det har spritts rykten som inte stämmer, det är fråga om att gå fram med lögner.

Ett kapitel för sig är att också en fullmäktigeledamot har eldat under ryktena genom att i måndags vid fullmäktiges frågetimme ta upp frågan om en ledande tjänsteman och hans rattfyllerier – utan att nämna Johanssons namn. Sannfinländaren Petri Palins omdöme sviktade, och sättet att agera känns igen från hans partibröder.

Svenska Yle har medgett att det har skett ett misstag. Webbkommentarerna godkänns (modereras) både ute i regionerna och vid centralredaktionen i Böle och kommentarerna om Johanssons rattfyllor hade släppts igenom i Helsingfors.
I modereringen är det avgörande var tröskeln läggs. Enligt Svenska Yle har tröskeln nyligen höjts i fråga om vad som publiceras. Det är på tiden. Det har inte varit sällsynt att kommentarer på speciellt Yle Västnyland innehåller påhopp eller nedsättande uttalanden – naturligtvis av icke namngivna personer. Det är kännetecknande för de som öser ovett över andra, att de själva är för fega att stå upp bakom påståendena eller åsikterna. De vågar bara göra det anonymt.
Man kan fråga sig var seriösa medier anser att värdet ligger i att förmedla den här typen av tyckande och uttryckande av åsikter. Ett eldorado för gnäll och skäll, en vägg för spott och spe – ofta utan fog och täckning. De uppkastningar som man kan hitta skapar illamående också för läsaren.

Huruvida de som spridit uppgifterna om Johanssons rattfyllerier någonsin ställs till svars eller döms för ärekränkning avgörs senare. För att polisen ska komma åt uppgifter om från vems dator de har skickats krävs antagligen ett domstolsbeslut om att Yle bör överlämna uppgifterna. Ifall Yle inte gör det frivilligt.