Test för svenskan

Allting tyder på att riksdagens inställning till obligatorisk undervisning i svenska kommer att mätas i höst eller vinter. Medborgarinitiativet om att svenska bör vara ett frivilligt ämne på alla stadier lämnades in redan för drygt fem månader sedan och har ännu inte nått 50 000 undertecknare, men de återstående knappt fyra veckorna räcker antagligen till för att de 2 000 som saknas ännu skrapas ihop.
Om och när 50 000 gränsen nås innebär det att initiativet går till behandling i riksdagen. Först i kulturutskottet och därefter antagligen i plenum.

Att 50 000 finländare genom att skriva under initiativet vill ha bort den obligatoriska svenskan är i sig ingenting som överraskar. Vi vet alla att det säkert är fler än det som tycker lika, men svårigheterna att få ihop namnen – mindre än en procent av Finlands befolkning – är säkert ändå en besvikelse för de som står bakom initiativet. Exempelvis medborgarinitiativet om jämställd äktenskapslag fick 50 000 undertecknare på bara några timmar!
Initiativtagarna till medborgarinitiativet om skolsvenskan har till och med tvingats ta till radioreklam för att få tillräckligt mycket stöd. En reklamkampanj har snurrat på radiokanalen The Voice och uppmanat lyssnarna att skriva under initiativet om de exempelvis tycker att det skulle vara nyttigare att kunna något annat språk än svenska.

Gårdagens Hbl hade granskat vad de sittande riksdagsledamöterna inför valet 2011 i Helsingin Sanomats kandidattest hade svarat på frågan om det andra inhemska språket borde vara frivilligt.
Enligt de svaren skulle läget vara synnerligen ovisst inför en omröstning i riksdagen – 97 ville göra språket frivilligt, medan 96 ville hålla kvar obligatoriet och sju svarade inte.
Innan frågan går till omröstning i stora salen på Arkadiabacken måste den nyanseras och fördjupas. Inför omröstningen kommer det att stå klart för alla vad ett slopande av obligatorisk svensk undervisning i finländska skolor de facto skulle innebära och leda till.
Relativt snabbt skulle hela frågan om svenska som nationalspråk bli aktuell. För att kunna garantera service till bägge språkgrupper på enahanda grunder måste det finnas människor som kan tala både finska och svenska. Erfarenheten av slopandet av obligatorisk studentsvenska har med all önskvärd tydlighet visat att intresset för att skriva svenska har rasat.  Sannolikheten är stor att samma sker om hela skolsvenskan blir frivillig. Och om ingen läser svenska lär sig heller ingen svenska och det i sin tur leder till att ingen kan betjäna på svenska – oberoende i vilket jobb man i framtiden befinner sig.

I regeringsprogrammet heter det i alla fall att Finlands tvåspråkighet är en rikedom och resurs och att förverkligandet av de språkliga rättigheterna utvecklas i enlighet med Ahtisaarigruppens förslag. Det innebär att regeringen förbinder sig att utarbeta en övergripande, långsiktig språkstrategi för hur Finlands två nationalspråk ska stödjas och utvecklas
Om det ska ske i enlighet med den av president Martti Ahtisaari ledda arbetsgruppens handlingsprogram så ska studierna i svenska tvärtom öka så att lektioner i svenska finns på schema senast i årskurs 6.

Det förvånar om inte regeringsfronten i stort sett håller vid en omröstning i riksdagen. Visserligen har det speciellt inom Samlingspartiet höjts röster för att avskaffa den obligatoriska svenskan och partiets ungdomsorganisation har här varit mycket tydlig och aktiv, men det ger knappast genklang i riksdagsgruppen.
Det kan också tänkas att en hel del Centerriksdagsledamöter inser att frågan om svensk undervisning inte är ett ärende där skiljelinjen ska gå mellan regering och opposition, utan att det är en nationellt för viktig fråga att göra oppositionspolitik av. Däremot överraskar varje sannfinländare som röstar för obligatorisk svenska.
Summasummarum torde en klar majoritet av riksdagen rösta ner medborgarinitiativet. Ju större majoritet desto bättre, det ger en viktig signal till det finländska folket att landet ska förbli tvåspråkigt med två nationalspråk.