Emmaus firar 40 år

Emmaus-Westervik fyller 40 år och firar det lördag nästa vecka i Västervik skola.

Emmaus-Westervik grundades av Birgit och Rurik Rancken 1973. Tio år tidigare hade de startat u-landsföreningen Svalorna. Emmaus-Westervik grundades som en kommunitet enligt samma modell som på andra håll i Europa. De första kommuniteterna grundades av den franske prästen Abbé Pierre i Frankrike i slutet av 1940-talet. Ledtråden i Emmaus verksamhet är att hjälpa där nöden är störst, men också att arbeta mot orsaken till människornas nöd.

Emmaus-Westerviks kommunitet höll till i en gammal folkskola i Västervik utanför Ekenäs. Man började samla ihop begagnade varor och grundade en loppmarknad i Västervik. Volontärer från Ekenäs reste till bland annat Peru och Bangladesh. Volontärerna hade också med sig exotiska varor hem. Här lades grunden till det som senare skulle kallas rättvis handel i Finland.
År 1984 övertog Ylva Rancken-Lutz och hennes man huvudansvaret för Emmaus-Westervik. Emmauskommuniteten i Västervik upphörde 1990, men loppmarknaden fortsatte. År 1996 grundade Ylva Rancken-Lutz Boutique Emmaus på Kungsgatan i Ekenäs.

Under några år höll Emmaus-Westervik till vid Järnvägsgatan i Ekenäs. År 2002 flyttade Emmaus-Westervik till de nuvarande lokalerna på Haugesundsvägen 18 i Ekenäs. I samband med det slutade också Ylva Rancken-Lutz.
Loppmarknaden är välbesökt och inbringade förra året drygt 160 000 euro.Emmaus-Westervik sysselsätter tre deltidsanställda och en heltidsanställd. Emmaus-Westervik har också ett socialt ansvar i lokalsamhället och tar emot arbetspraktikanter via Raseborgs stad, arbets- och näringsbyrån och olika läroinrättningar. Dessutom deltar ett trettiotal frivilliga i arbetet.

Emmaus-Westervik är en av fem Emmausgrupper i Finland och är medlem i Emmaus International och Emmaus Europa.
Emmaus-Westervik har internationella samarbetspartners bland annat i Peru, Togo, Bangladesh och Litauen. Den äldsta samarbetspartnern är Cuna Nazareth som driver ett daghem och en återvinningscentral i Perus huvudstads Lima. I Togo samarbetar Emmaus-Westervik med en liten Emmausgrupp som ger utbildning främst åt unga flickor och kvinnor. Emmaus-Westervik deltar också i ett samarbete mot människohandel tillsammans med flickgrupper i Litauen.
Emmaus skickar också containrar med varor, främst till Emmausgrupper i Polen. Emmaus-Westervik har en årlig solidaritetsdag då alla intäkter från försäljningen går till Emmaus Internationals solidaritetsverksamhet.
År 2013 har Emmaus-Westervik reserverat 25 000 euro i solidaritetsbidrag. Största delen går till de internationella samarbetena. Men man stöder också Ratatupa, en dagcentral för missbrukare i Karis, med 3 000 euro.
Ira Donner är ordförande för Emmaus-Westervik sedan år 2002. Maarit Kinnunen är verksamhetsledare sedan år 2012.
Emmaus loppmarknad på Haugesundsvägen i Ekenäs inbringade förra året över 160 000 euro.