Veikko Sall kan bygga stora hallar för en liten peng. Foto: Nina Ahtola

Salli bygger stort skydd mot saltstänket

För ett par tre år sedan fick han idé. Om han byggt 26 idrottshallar runtom i Finland, varför skulle han inte kunna bygga en båthall?

Veikko Salli har rört sig med fritidsbåt i 40 år. Med åren har båtarna blivit större och mer avancerade. Samtidigt har "gubben börjat bli gammal" som han själv uttrycker det.

– Jag orkar inte ligga under båten längre. Vinterförvaringen har länge gett mig huvudbry. Det är väldigt dyrt att bygga små hallar. Men med mina kontakter kan jag bygga stora hallar otroligt förmånligt.

Eftersom han är bosatt i Nokia väster om Tammerfors började han med att undersöka möjligheterna för att etablera sig på västkusten. Men där kom man ingen vart med markplaneringen så Salli tog fokus på sydkusten och Hangö.

– Här meddelade stadsdirektören genast att det finns ett lämpligt område.

Jouko Mäkinen, Hangös stadsdirektör, hänvisade Salli till en industritomt söder om Levator. För en vecka sedan godkände fullmäktige att Salli får hyra det 30 000 kvadratmeter stora området vid Slipvägen på Koppnäsudden.

– Det var ett tillhåll för ryssarna under kriget. Hangöborna har använt det som friluftsområde så jag tror inte att det finns ammunition här. Men man vet ju aldrig vad grävmaskinerna kan stöta på. Så nog kommer vi att slå en signal till försvarsmakten innan vi sätter i gång, säger Salli.

Han tycker att läget är perfekt.

Finska viken är det huvudsakliga marknadsområdet för den tänkta verksamheten och Hangö bra beläget på axeln S:t Petersburg-Helsingfors-Stockholm.


Läs mer i dagens VN/eVN.