Tiina Nordlund väntade gärna länge på sin Wilma. FOTO: NINA AHTOLA

Valpfabrikerna går snart på högvarv

Veterinär Tarja Lagström på Sydspetsens miljöhälsa säger att man får rätt många samtal om misstänkt valpproduktion. Man har också tagit emot en del djurskyddsanmälningar som man förmedlat vidare till polisen.

– Men det gäller sällan permanenta uppfödare. Man har kanske gjort affären på en bensinstation, betalat kontant varefter försäljaren försvunnit med pengarna. Då är det svårt att göra något för polisen.
Tarja Lagström säger att man också fört ett lokalt fall vidare till polismyndigheterna.
– Det gäller en taxuppfödare i trakten som har producerat olagliga valpar i flera års tid. Den uppfödaren borde ha varit i rätten flera gånger redan. Jag vet inte varför det dröjer.
 

Tag kontakt!
Lagström misstänker att frågan om valpfabriker snart är högaktuell. 
– När det blir vår och sommar ökar aktiviteten bland hundköparna. Då kommer också den olagliga försäljningen med i bilden.
Hon säger att hundköpare alltid borde framskrida varsamt.
– Kontakta uppfödaren och besök kenneln minst ett par gånger för att försäkra dig om att allt är i skick.
Ser man en valp i odrägliga förhållanden ska man försöka att inte låta känslorna styra.
– Om man köper valpen kanske man hjälper just den individen men allmänt gör man mer skada. Så länge det finns efterfrågan kommer det att finnas ohederliga uppfödare.

Lagström säger att man borde begripa att den valp man köper billigt blir flera hundralappar dyrare i slutändan.
– Om valpen dessutom bär på de allvarligaste sjukdomarna kommer den antagligen att dö när man redan hunnit fästa sig vid den.
Om man misstänker olagligheter tycker Lagström att man ska ta kontakt med myndigheterna även om man bara har bristfälliga uppgifter om uppfödaren.
– Det skrivs mycket skrivs i de sociala medierna men det skulle vara bra om fler gick den officiella vägen.