Kari Heikkilä och Patrik Dahlgren testade i lördags den nya övningshallen för golf i Påminne.

Skolbarn får lära sig golf i Påminne

Skoleleverna i Karis och Pojo kommer att ha möjlighet att lära sig spela golf under vintern. Initiativtagarna hoppas att golfundervisningen kan bli en del av läroplanen på sikt.

På lördagen hölls ett introduktionstillfälle för ett projekt där man startar upp klubbverksamhet i golf för skolelever i Karis och Pojo. Tio femton barn besökte PD-golfs nya inomhusövningsbana i Påminne som varit klar i drygt en vecka. Här är det meningen att man ska introducera golf för skolelever i vinter.
– Barn måste ha mångsidiga hobbymöjligheter och inom golfen är det som i alla andra grenar; det måste finnas aktiva juniorer.
Det säger Kari Heikkilä som kommer att fungera som skolelevernas instruktör. Själv har Heikkilä spelat golf på amatörnivå "med varierande framgång" sedan Bruksgolf öppnade i slutet av 80-talet. Han är mån om att krossa uppfattningen om att golf är en gren som bara affärsmän sysslar med. Som golfinstruktör har Heikkiläs gebit varit att ta hand om olika specialgrupper.
– Var och en har olika förutsättningar. Man måste utgå från dem.
Heikkilä instruerar eleverna på talkobasis.
– Jag har svårt att säga nej, säger han i ett försök att förklara sitt engagemang.
Helst skulle man ha sett att skolorna tog golfen med i läroplanen men man var för sent ute för att kunna förverkliga idén det här läsåret.
– Kanske nästa år, säger Heikkilä och Patrik Dahlgren från PD-golf.
Trettio redan med
Trettio barn i skolåldern har anmält sig till vinterns klubbar.
– Det är okej att anmäla sig senare om man vill. Alla är välkomna, säger Dahlgren.
För de äldre barnen håller man 1,5-timmarsklubbar och för de yngre entimmesklubbar. Att delta i vinter och ända fram till april kostar 70 euro. Någon egen utrustning behöver man inte. Tanken är att deltagarna först ska öva ett par gånger i PD-golfs simulator i Malmkulla och sedan börja träna i Påminne. Meningen är att man ska ha de färdigheter som behövs för att kunna ta sitt green card på våren. Grupperna på sju åtta elever kommer att anpassas efter deltagarnas kunskaper.
Hittills har varken de tre golfbanorna eller -klubbarna i Raseborg visat något större intresse för projektet.
– Det kanske ändrar om vi har femtio juniorer som tränar hos oss i vinter och kanske hundra nästa år. Men vår tanke är inte att tävla med golfklubbarna – snarare komplettera deras verksamhet. 
Om intresse finns kan man tänka sig att ordna träning för vuxna också.