Martti Nikunoja, Christoffer Forsman och Tomy Pikkarainen hoppas att man snart hittar ett annat ställe för brandstationen i Karis.

Stationen på Stabsgatan är inte snabb nog

Den tillfälliga brandstationen i gamla yrkesskolan på Stabsgatan fungerar inte som den borde. Den med Raseborgs stad avtalade starttiden på 60 sekunder överskrids allt oftare.

Räddningsverket för kontinuerligt statistik över starttiderna på de olika stationerna. Brandchef Stig Granström är en av dem på Västra Nylands räddningsverk som följer upp detta. 

Under perioden januari–mars dröjde 56 procent av utryckningarna i Karis under 60 sekunder. Nu kommer man i väg inom en minut bara i 34 procent av fallen. Antalet starttider under en minut har med andra ord blivit nästan hälften färre. Det är "väldigt beklagligt" säger brandchef Stig Granström.
– Förutsättningen för en effektiv räddningsverksamhet är att starten sker inom en minut. I centrumområdena är beredskapstiden sex minuter. Under den tiden ska man nå den som behöver hjälp. Ju mer startiden på en minut överskrids desto knappare blir körtiden. Till exempel i samband med en brand har det visat sig att sex sju minuter är en kritisk gräns. Efter det är branden i ett helt annat skede och det blir allt svårare att rädda eventuella nödställda människor.

Tär på motivationen

Räddningsverkets manskap och utrustning i Karis är inhyst i gamla yrkesskolan på Stabsgatan sedan slutet av april på grund av problem med inomhusluften på den egentliga brandstationen. Största delen av brandmännen fick någon slags bekymmer med andningen.

– Det var strävt i halsen på morgonen. Det kändes inte speciellt allvarligt men de äldre och klokare kollegerna påpekade att symptomen kan bli värre med tiden, säger brandman Christoffer Forsman.
När VN skrev om räddningsverkets situation i Karis i augusti hade man en förhoppning om att vara tillbaks på brandstationen i september. Men räddningsverket är fortfarande kvar på Stabsgatan.
– Det går onödigt mycket tid till att fundera på det, säger Forsman.
– Det tär på motivationen. Det som harmar mest är att man inte får något beslut till stånd, säger brandförman Tomy Pikkarainen.

Saknar stationen
Det är lätt att förstå att det kan uppstå fördröjning i starttiderna. Bilen får stå inomhus mellan klockan 17 på eftermiddagen och 7 på morgonen. Men bilhallen är en skild byggnad och vissa tider måste man låsa upp dörren dit med hjälp av en säkerhetskod.
Man bävar inför vintern. Ska man borsta snö och skrapa rutor på brandbilen förlängs starttiden ytterligare. Dessutom fungerar inte utrustningen lika bra av att förvaras i en kall bil.
– Vi kan inte förvara grejorna här inne. Då tar det ännu längre innan vi kommer i väg, säger Forsman.
– Det här är vårt utgångsläge. Det börjar med fördröjning. Det är snart 2013. Får det vara så här? frågar sig Pikkarainen.