”Mera med mindre”

Karis svenska marthaföreningar ordnade tillsammans med Karis svenska församling en inspirationskväll kring frågan hur man kan bidra till en hållbar livsstil och göra sitt ekologiska fotavtryck mindre.

Ett sätt att minska sitt fotavtryck är att gå in för en hållbar klädkonsumtion, vilket kvällens föreläsare introducerade åhörarna i.
Ett 40-tal personer hade mött upp. Glädjande nog hade även många icke marthor mött upp och de fick samtidigt en kort presentation om marthaverksamheten i Karis.
Karin Lindroos lyfte fram begreppet slow fashion och pekade på paralleller till begreppet slow food. Framför allt handlar slow fashion om medveten klädkonsumtion genom att man frågar sig: vad vill jag stöda? I dag vet vi att det ekologiska fotavtrycket för en människa i genomsnitt är för stort. Livsstilen påverkar jordens resurser. Egentligen finns allt du behöver i klädväg på loppis och det är också det miljövänligaste sättet att klä sig. Det krävs insikt att förändra sina klädkonsumtionsvanor, ett ”wake up call” som Karin Lindroos uttryckte det. För att bemästra sin lust att köpa nya kläder kan man först fråga sig: kan jag leva utan detta?

”Lär känna din stil”
Föreläsningen sammanfattades i 15 tips för en hållbar klädkonsumtion. Bland annat lär känna din stil, utsätt dig för utmaningar (inför till exempel köpstopp för en viss tid), se skillnad på behov och begär, fynda på second hand och loppisar, stöd inhemskt, satsa på kvalitet, undvik frestelser, håll ordning och reda i garderoben, vårda dina kläder, gör om och bär plaggen på nya sätt.
Karin Lindroos förmedlade sitt budskap på ett medryckande sätt. Många gick antagligen hem från temakvällen reflekterande över - hur kan jag skapa min personliga stil som ger minsta möjliga ekologiska fotavtryck för att också framtida generationer skall ha möjlighet att tillfredsställa sina behov på planeten jorden?