Minnestavla avtäckt över bröderna Fager

En minnestavla över bröderna Fager avtäcktes på det s.k. fagerska huset vid torget i Ekenäs i torsdags. Ekenäs rotaryklubb hade tagit initiativet till plaketten för Paul Henrik Fager som senare tog namnet Are Waerland, Carl Michael Fager och Alf Fager.

Bröderna hade gjort insatser och utmärkt sig både internationellt och lokalt. – Varje samhälle behöver personer som tänker i nya banor och som har en inre glöd att driva sina tankar till konkret handling. Utan sådana eldsjälar sker ingen utveckling, sa tidigare rotarypresidenten Mats Lindholm vid avtäckningen.

Avtäckningen av minnestavlan skedde i närvaro av släktingar till bröderna och ett stort antal andra intresserade. Are Waerlands enda dotter, Sigyn Waerland från Stockholm, hade fått äran att ta bort täckelset från den glänsande mässingstavlan. I detta rotaryprojekt bjöd klubben i januari Ekenäsborna på ett föredrag om de förtjänster bröderna haft under sin livstid. Det var finlandsvännen och Fagerkännaren Gunnar Edlund från Sverige som inför en fullsatt biosalong tog fram de aktiviteter bröderna stått för.
Han var också nu med vid avtäckningen och nämnde att han för ett par dagar sen hört tillträdande världspresidenten för rotary nämna att denne satte stort värde på att klubbarna runt om i världen satsade på lokala projekt och verksamheter. Detta tillför så väl lokalsamhället som klubben stor nytta. Han framförde därvid beröm till Ekenäsklubben för Fagerprojektet. Stadssekreterare Thomas Flemmich framförde stadens tack och hälsning till rotaryklubben för initiativet.

Hälsoförkunnare
Paul Henrik Fager var den internationellt mest kända av bröderna, som under sitt antagna namn Are Waerland blev en känd internationell hälsoförkunnare. Han utvecklade en egen hälsofilosofi där centrala grundkomponenter var att äta fullkorn, motionera regelbundet och undvika socker, salt, tobak och alkohol. Självklara regler i dag, men inte på hans tid. Han studerade i Helsingfors, Uppsala, London och Paris. Som tjugoåring var han svårt sjuk och då blev han övertygad om att det var något fel på livsföringen. Han var ytterst kritisk både till lokalpolitiken i hemstaden och speciellt till det ryska styret i Finland. Han sökte sig till Sverige, där han småningom blev svensk medborgare. Han skrev ett sextiotal böcker av varierande slag. Waerland är fortfarande känd i Sverige. Han var Ekenäsgossen som åkte ut i världen för att göra ett banbrytande hälsofrämjande arbete med betoning av den holistiska synen på människan.
Carl Michael Fager utbildade sig till ingenjör. Han var en mångbetrodd Ekenäsbo och hade sitt finger med i det mesta som hände i staden vid sekelskiftet. Han var en av de aktivaste pådrivarna för ett kommunalt elektricitetsverk. Han utsågs till disponent för elverket vid starten 1909 - en uppgift han skötte fram till sin död 1929. Dessutom var han föreståndare för Labor, hamnmästare, besiktningsman för motorfordon samt redaktör och kåsör för tidningen Västra Nyland. Han var aktivt med i föreningslivet i hemstaden. Bland annat hörde han till stiftarna av Ekenäs segelsällskap. Länge var han dess kommodor.
Alf Fager utbildade sig för den militära banan i Ryssland. Den vägen deltog han i första världskriget på den ryska sidan. En tid satt han fängslad i Österrike. Efter Finlands självständighet befordrades han till ryttmästare. Han deltog också i våra krig både 1939-40 och 1941-43. I sin hemstad blev han en känd gestalt. Eftervärlden känner honom främst som en stor donator till Ekenäs stad - skärgårdshemmanet Tovö och en stor gård vid Kungsgatan.