Anslagstavlan

Anslagstavlan publiceras tisdag och är avsedd för ideella föreningars korta information om händelser, max 160 tecken. En publicering per händelse. Inte årsmöten, julfester eller kommersiella evenemang. Materialet hos oss senast fredag kl. 10.00.

När vill du att ditt inlägg publiceras?