Jakten på den röda tråden

Raseborg har äran att stå värd för de finlandssvenska socialdemokraternas, FSD:s 100:e ordinarie kongress. Svenska socialdemokrater från hela Svenskfinland samlas i Seminarieskolan i Ekenäs om två veckor. Det är under osäkra stjärnor sossarna kommer samman. Dels är landets ekonomi i gungning, dels är socialdemokratin i samma svängning. Utgående från de senaste valen och ännu färskare opinionsmätningar är väljarstödet lägre än någonsin för socialdemokraterna i Finland. 15 procent är en nivå som den tidigare statsbärande rörelsen inte är van vid och beredd att acceptera.
FSD drar sitt strå till stacken genom att anta ett nytt program – Nya riktlinjer för socialdemokratin. Man söker en röd tråd för att socialdemokraterna igen ska nå sina förlorade väljare.

Gräsrötterna visar stor aktivitet inför kongressen. Över 30 motioner väntar på behandling. Av dessa har en tredjedel västnyländska undertecknare.  Regionens socialdemokrater förefaller vara betydligt aktivare än sina kolleger i SFP. Västnyländska motioner på SFP:s partidag har av någon anledning blivit en raritet.
Flitigaste motionsställare är Karis-Billnäs socialdemokrater.  De kräver bland annat bättre kontakt mellan partiet och avdelningarna. Hangö svenska socialdemokrater föreslår för sin del att FSD avsäger sig allt som heter tvångsfusioner av kommuner. Den här synen delas av många inom FSD och det finns ett tydligt missnöje med att regeringen, med SDP, godkände möjligheten att i vissa fall ta till tvångsfusioner. Det blir säkert ett av de stora samtalsämnena också i Ekenäs.

I sitt nya politiska program kommer FSD med en samtidsanalys, riktlinjer för framtiden och konkreta åtgärdsförslag. Programmet har gjorts av såväl gamla erfarna FSD-politiker som unga aktiva. Programmet andas också en mix av idéer.
Traditionella socialdemokratiska förslag, som att stärka de progressiva skatternas andel i beskattningen och värna om en bred skattebas finns med och kan ses som en vink åt partiet att det nu får räcka med en samlingspartistisk skattepolitik i regeringen. I programförslaget vill man också slopa FPA-stödet till den privata vården och i stället investera pengarna i den offentliga servicen. Ett intressant förslag är införandet av en nationell semesterbank som garanterar alla löntagare en semester trots byte av arbetsplats.
Förmodligen blir det en hel del inlägg om punkterna som säger att det ska stiftas en lag om könsneutrala äktenskap och att regeringen bör inleda samtal med den lutheranska statskyrkan om på vilka villkor kyrkan slutligt kunde skiljas från staten. Kongressen överraskar om enighet kan nås på dessa punkter.

Den svenska socialdemokratiska avdelningen är ett av 15 partidistrikt inom Finlands Socialdemokratiska Parti. Tidigare Arbetarförbundet och nuvarande FSD har haft en viktig roll inom SDP, inte bara som en representant för den svenska minoriteten utan även som en allmänpolitisk kraft. Sålunda har organisationen också letts av tunga namn genom decennierna, börjande med K-A Fagerholm, Lars Lindeman och Jacob Söderman. Då Marit Feldt-Ranta valdes för tio år sedan var hon den första ordföranden som inte var riksdagsledamot. Det blev hon visserligen fyra år senare och redan före det partisekreterare.
Hennes efterträdare Steven Frostdahl har inte heller varit medlem i riksdagen och han stiger nu åt sidan.

Den enda som hittills har meddelat intresse för ordförandeskapet är Kyrkslättsbon, tidigare Åbobon, Michael Moberg. Han är färsk i politiken och har varit partimedlem i endast två år.  Hans enda stora merit hittills är att han har varit ordförande i den arbetsgrupp som berett FSD:s program.
Det har i Österbotten nu väckts röster för att det behövs en mer erfaren person som FSD-ordförande och både södra och norra Österbottens socialdemokratiska krets för fram Maarit Feldt-Ranta.
Feldt-Ranta skulle givetvis vara det tyngsta namn FSD har att ta till och samtidigt en given ordförande. Inte minst de närmaste två åren då både EU- och riksdagsval ska hållas kan det behövas större erfarenhet och synlighet på den posten.
Tidigare i höstas meddelade Feldt-Ranta redan att hon inte ställer upp, men ifall pressen från fältet blir stor är knappast en omvärdering otänkbar.