El och kommunal service

Elektriciteten har snabbt blivit dyrare. Det har vi kunnat erfara genom att följa med våra elräkningar från år till år. Fakturorna avslöjar också att det nödvändigtvis inte är priset på själva elektriciteten som stiger mest. I totalsumman ingår utöver varan också överföringen och skatten. Alla dessa bidrar till den totala kostnaden. Därtill kommer ännu grundavgiften. Och alla bitar stiger var för sig.
Elskatten har höjts med hundra procent på fem år och nästa år väntar en ny höjning. Överföringspriserna har likaså stigit redan tidigare och nya höjningar är att vänta framför allt på grund av de miljardinvesteringar som krävs för att kraven på driftssäkerheten har höjts, inte minst till följd av långa elavbrott i samband med oväder. Investeringarna på sammanlagt cirka fyra miljarder euro väntas höja distributionskostnaderna med 20-30 procent.

Tidigare har elräkningarna som droppat in i postlådan eller e-postboxen varje månad varit uppskattningsfakturor baserade på elförbrukningen föregående år. Räkningarna har därför varit lika stora året runt trots att förbrukningen – speciellt för hushåll med eluppvärmning – är många gånger högre under vintermånaderna än under sommaren.
Förra veckan meddelade Fortum att energiboxen, en fjärravläsbar elmätare, har installeras för alla Fortums elöverföringskunder. I och med det övergår företaget till realtidsmätning av elförbrukningen, vilket innebär att uppskattnings- och utjämningsfakturorna slopas. Härefter betalar man varje månad enligt den faktiska förbrukningen.
Det gäller alltså att se till att i vissa fall reservera till och med flera hundra euro mer per månad för elektriciteten under vintermånaderna

Uppenbarligen kommer prishöjningarna och det nya faktureringssättet att leda till att konsumenterna blir mer kostnadsmedvetna. Man kommer att hålla bättre koll på elförbrukningen och minska den där det är möjligt. På nätet kan man härefter avläsa förbrukningen timme för timme, så det är lätt att följa med.
Det är också mycket lätt att på nätet jämföra olika elleverantörers priser. Det kan finnas hundratals euro att vinna på att byta leverantör.
Distributionen kan man däremot inte göra något åt. Det finns bara en distributör per område och det överföringspris som den begär tvingas man snällt betala.

Yle Nyheter har de senaste dagarna granskat vad elen egentligen slukar och hur stora prisvariationerna kan vara. Det framgår bland annat att Jakobstads energiverk har tagit en olagligt stor vinst på sin elöverföring och måste nu sänka priset.
I Raseborg har det väckt uppmärksamhet att Ekenäs Energis överföringspriser i dag är ungefär 10 procent högre än Fortums. Det beror enligt Roald von Schoultz, tjänstledig energidirektör, bland annat på att kommunen har höjt avkastningskravet på bolaget på grund av stadens dåliga ekonomi.
En annan orsak är att Fortum, som förfogar över stamnätet, har höjt överföringspriserna till regionnätet med 250 procent på åtta år. Därtill kommer investeringsbehoven på Ekenäs Energi.

Det har väckt en viss uppståndelse att de som får sin el överförd av Ekenäs Energi (i praktiken Ekenäs centrum och delar av tidigare Ekenäs landskommun) nu tvingas betala mer än de övriga raseborgarna, som får sin el överförd av Fortum. I Yle Västnyland konstaterade Sture Christian Lindholm i går att det är som en förtäckt extra kommunalskatt då bara en del av kommuninvånarna tvingas betala mer på grund av stadens dåliga ekonomi.
Den som är upprörd bör minnas att Ekenäs Energi fram till i år alltid har varit billigare än Fortum vad beträffar överföringsavgifter. Trots det har ingen av de betydligt fler Fortumkunderna talat om att kommunen genom det egna energibolaget under årens lopp har gett en del av kommuninvånarna subventioner.

Kommunen ska ge valuta för skattepengarna och om möjligt ge samma service till alla. Men det blir inte helt rättvist hur man än vänder det. Förhållandena är olika i olika delar av en kommun. Fram till i år har de som på grund av att de bor mer perifert också betalat mer för elöverföringen – utan att klaga. Antagligen har man vant sig vid att valet att bo på landet inbegriper sämre service – till samma eller till och med högre pris.