Handelshamnen

För nästan tio år sedan arrangerades en stor idétävling för Norra hamnen i Ekenäs. "Nystan" hette det vinnande förslaget som LT-Konsultit och Arkitektbyrå B&M hade skapat. Stadskärnan skulle utvidgas mot havet med badhotell och kultur/kongresshus längst i norr invid järnvägen och med bostäder invid kajen, båthamnen skulle aktiveras med bland annat nytt Naturum/skärgårdscentrum.
Idétävlingen arrangerades på initiativ av Ekenässällskapet. Dåvarande ordförande Bengt Bergman konstaterade att Handelshamnen i många avseenden är ett av de mest dyrbara områden som Ekenäs har. Det gäller fortfarande och därför är det så oerhört viktigt att det förvaltas på bästa tänkbara sätt. På ett sätt som både ekonomiskt, arkitektoniskt, historiskt och miljömässigt i dag kan accepteras och i framtiden försvaras.

På tio år har mycket förändrats. Inte minst de ekonomiska förutsättningarna. Ett badhotell är en fortfarande oförverkligad dröm i Hangö och har knappast större förutsättningar att i föreverkligas i Ekenäs. Ett kulturhus känns också ganska avlägset inom Raseborgs nuvarande ekonomiska ramar. 
Men innebär det att de gamla målsättningarna med utvecklingen av hamnen nu inte längre kan komma på fråga? Tanken var att skapa ett lockande, trivsamt och representativt strandområde i Ekenäs där stadens specifika karaktär återspeglas.
Stadens specifika karaktär kan inte med bästa vilja sägas återspeglas i den affärskoloss som nu planeras dominera stadsbilden från havssidan i Pier 25 konceptet som presenterades i tisdags.
Det gamla namnet är visserligen Handelshamnen, men ska det inbegripa handel i den omfattning som nu planeras?

VN hör till dem som har efterlyst handling, att något äntligen börjar ske med Norra hamnen. Men det var nog inte något i den här stilen som VN och många andra hade förväntat sig. Den ändring av detaljplanen som nu eventuellt blir av innebär en stark förändring av Ekenäs centrums och framförallt paradplatsen Norra hamnens karaktär.
Den totala byggmassan i den tidigare planen var knappt 14 000 kvadratmeter. Nu föreslås mer än  det dubbla där enbart affärskomplexet och parkeringshuset ska omfatta 23 000 kvadratmeter. 

Stadens förtroendevalda ska nu ta ställning till de ändringar i detaljplanen som de nya planerna kräver.  Mäenpää byggnads Ab har redan tidigare meddelat att förutsättningarna att lyckas med handelsetablering inom gällande detaljplan är starkt begränsade. Byggrätten ger inte en tillräcklig "kritisk massa av kommersiell affärsverksamhet".
Vem hade föreställt sig att den gränsen går vid 23 000 kvadratmeter? För bara fyra veckor sedan talade stadsstyrelsens ordförande Anders Walls (SFP) om att försiktigt öppna detaljplanen, med så små ändringar som möjligt.

Budet är nu en stormarknad plus 30 mindre och större affärer och sammanlagt 120 arbetsplatser. Det här säger inte en stad i Raseborgs storlek och med Raseborgs ekonomi nej tack till. Det kunde samtidigt innebära den vitamininjektion som staden så väl skulle behöva. Att det samtidigt kan tänkas innebära bistrare tider för en del av de nuvarande affärerna i Ekenäs är en negativ sida som bör beaktas, men som knappast skulle fälla projektet.
Konsult Peter Tanzer talar om varumärken som Hennes & Mauritz, Clas Ohlsson och KappAhl.  Föga unikt, men om det är det som folket vill ha så är det väl bättre att köpa det på hemmaplan än i grannkommunen.

Skattemässigt innebär det att de anställda betalar skatt till Raseborg – om de bor här –  men genom samfundsskatten ger nyetableringarna inga stora intäkter för staden.
Projektet medför också potentiella inflyttare. De nya bostäderna i hamnen blir säkert relativt dyra inte minst på grund av läget.  Sannolikt kommer de också att intressera personer som nu inte bor i Raseborg men gärna vill bosätta sig i vackra lummiga Ekenäs. Någon kanske också vill ha sin andra bostad här. Men vill dessa personer bo granne med ett enormt köpcentrum? De kan nog tänkas ha en annan Ekenäsmiljö i tankarna.

Det är nu viktigt att kritikerna av Pier 25 inte ses som bakåtsträvare. Frågan om etablering bör särskiljas från placering. Nya affärer kombinerade med en stormarknad är välkomna, men Norra hamnen är inte rätt plats.
Det är olyckligt att beslutet måste fattas nu då ekonomin är i botten och allting som bättrar på den borde göras. Alla andra värden riskerar då komma i andra hand.