Än så är det långt till val

Regeringen lyckades mot alla odds snabbt förhandla fram inte bara nästa års budgetförslag utan också – vilket på sikt är mycket viktigare – ett reformpaket som innehåller strukturella förändringar. De måste göras för att råda bot på det många miljarder stora hållbarhetsgap som annars äter upp grunden i landets framtida ekonomi och välfärd.
Då regeringen äntligen visade stor enighet och handlingskraft kunde man vänta sig att också väljarna värdesätter det och belönar sexpartiregeringen. Yles färska opinionsmätning tyder på någonting helt annat. De två stora regeringspartierna, Samlingspartiet och SDP fortsäter att backa, SDP är nu nere på 15,0 procent, medan Saml ligger på 18,3. De båda oppositionspartierna går framåt, Centern nu klart störst med 23,8 procent, Sannfinländarna ligger tvåa på 19,3.
Det är i alla fall alltför tidigt att påstå att väljarna har satt tummen ner för reformpaketet. Bara en liten andel av de närmare 2 200 som uppgav sina partipreferenser tillfrågades efter att reformpaketet var i hamn. Dessutom har regeringen hittills bara avslöjat ramarna för reformpaketet, innehållet fylls senare.

Även om SDP:s siffror är katastrofala med tanke på partiets historia och tidigare maktposition så befinner sig även Samlingspartiet nu i ett sämre läge än på länge. Partiet parkerar liksom i juni på tredje plats. Därpå föregående gång Saml hade två partier framför sig i Yles (Taloustukimus) opinionsmätning var i mars 2007.
Centern och Sipilä går däremot som tåget. Under Sipiläs första år som ordförande har väljarstödet ökat med inte mindre än 50 procent. Och sedan alla tiders bottennotering för två år sedan har siffrorna nästan fördubblats.
Antagligen kommer sympatisörer från flera olika håll. Samlingspartiet tappar knappast till något annat regeringsparti och knappast heller till Sannfinländarna. Tappet sker i huvudsak till Centern.
Om det program som Samlingspartiets ungdomsförbund i går presenterade ger en bild av framtidens Samlingsparti finns det säkert också många fler samlingspartistiska väljare som mer känner sig hemma i Centern. Samlingspartiets unga talar bland annat för en kraftigare privatisering av vården, en plattskatt enligt estnisk modell, ett omedelbart Natomedlemskap och därtill vill man avskaffa kvotflyktingar, minoritetsombudsmannen och den lagparagraf som förbjuder hets mot folkgrupp. Hårda bud.

Hittills har SDP säkert i huvudsak läckt till Sannfinländarna, men frågan är om Soini & co ännu länge kan hålla ställningarna utan politisk substans. I samband med statsministerns upplysning i riksdagen om regeringens paket med strukturella reformer framgick igen tydligt vilken stor skillnaden är mellan dels Sannf och Centern, dels Sipilä och Soini.
Sipilä hyllades till och med av riksdagsledamöter från regeringspartier för sina sakliga inlägg. Soini gick på som tidigare med one liners och snabba lustigheter mot regeringen utan att komma med egna konstruktiva förslag om hur det stora gapet borde åtgärdas. När ska Soini genomskådas? När inser väljarna att Sannfinländarnas politik saknar väsentligt innehåll?
Märkligt att det ännu inte har skett. Det kan rimligen inte hålla en hel valperiod och ytterligare ett riksdagsval. Men det inser säkert också Soini och byter då eventuellt taktik.

Det är för tidigt att påstå att Yles opinionsmätning skulle visa att folket fördömer reformpaketet. Och det är ännu långt till nästa riksdagsval. Under de återstående 19 månaderna kommer vi att få tiotals mellanrapporter i form av nya opinionsmätningar. Men det är först i valet som riksdagsmandaten och positionerna inför regeringsförhandlingarna fördelas.
Om ekonomin nu äntligen vänder uppåt igen och det reformpaket som regeringen har skapat ramarna kring kan fyllas som planerat är landet igen bättre skaffat för en återhämtning. Det sker knappast snabbt, men redan en vändning kan ha en psykologisk effekt och den är efterlängtad också bland regeringspartierna, inte minst de två största. Det har gått relativt snabbt ner i popularitet och får bereda sig på en betydligt långsammare återgång till en högre nivå.