TS: Finanskrisen har kostat Finland 35 miljarder euro

Statens revisionsverk (SRV) uppskattar att finanskrisen har kostat kring 35 miljarder euro för Finland sedan år 2008, skriver Turun Sanomat.

 Uppskattningen baserar sig på hur stor del av det lån Finland tagit gått till att lappa krisens följder.

SRV:s uppskattning innehåller det lån som använts för att stabilisera Finlands ekonomi samt det lån som eventuellt använts för att stöda andra euroländer.

– Summan baserar sig på en jämförelse av den ekonomiska prognosen före finanskrisen och den verkliga nettolåntagningen. Svagheten i den här jämförelsen är att den inte kan rensas på alla faktorer – det är till exempel inte omöjligt att recessionen hade kommit i varje fall, säger Tuomas Pöysti, direktör på SRV, till TS.

Mika Kuismanen, chefen för konjunkturenheten på Finansministeriet, tycker att SRV:s tolkning är något förenklad. Han tror att kostnaderna för eurokrisen är mindre. Dock ökar kostnaderna ifall man beaktar de nationalekonomiska följderna genom att hushållens och den privata sektorns förluster.

KommentarerLäs regler för kommentarer >>

Välkommen till debatten på vastranyland.fi. För att vi ska ha ett bra och seriöst diskussionsklimat måste du följa reglerna. Endast inloggade personer kan kommentera artiklar och det under eget namn. Västra Nylandss redaktion förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer som bryter mot reglerna.

Regler för kommentarer

Här är våra spelregler:

 • Var hövlig och korrekt i dina kommentarer.
 • Respektera andra personers privatliv oavsett om det gäller andra debattörer, personer i artiklarna eller journalister. Inga personangrepp tillåts.
 • Håll dig till artikelns ämne och motivera din åsikt.
 • Eftersom detta är ett svenskspråkigt medium är kommentarsspråket svenska.
 • Dina kommentarer kan användas i andra sammanhang på vastranyland.fi, i Västra Nyland eller i andra KSF Media publikationer..Det är inte tillåtet att:

 • hota, trakassera, sprida lögner eller skvaller.
 • uppmana till brott eller på annat sätt bryta mot Finlands lag.
 • använda svordomar och obscena ord.
 • kommentera etnicitet, kön, sexuell läggning, religion eller hälsotillstånd om det saknar betydelse i sammanhanget.
 • skriva rasistiska och sexistiska inlägg.
 • göra reklam.
 • länka till sidor med sexistiskt, pornografiskt eller rasistiskt innehåll. Detsamma gäller länkar till diskussionsforum.
 • skriva långa citat, huvuddelen av kommentaren ska vara din egen.Alla inlägg granskas av moderatorn. Frågor kan sändas till vnred@vastranyland.fi. Har du klagomål som gäller modereringen? Ta kontakt med vnred@vastranyland.fi. Klistra in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.