Stadens beslut står i strid med gängse klimatpolitik, hävdar Kaarle Salonen. Foto: VN-arkiv.

Nej till ny prövning av vindkraftspark

Varken Finlands Havsvind Ab eller Kaarle Salonen får gehör för sina krav på att stadsstyrelsen i Raseborg tar beslutet att inte börja planlägga för en vindkraftpark i havsområdet utanför Raseborg och Ingå till ny prövning.

Kaarle Salonen, bosatt i Stockholm men ägare till en fastighet i Ekenäs, hävdar att stadens beslut står i strid med gängse klimatpolitik.
Finlands Havsvind gör bland annat gällande att stadens beslut gör det omöjligt att förverkliga målsättningarna i landskapsplanen.
Stadsstyrelsen tillbakavisar i bägge fallen kraven.
Staden har agerat i enlighet med markanvändnings- och bygglagens stadganden.
Miljöministeriet har inte givit Raseborg något förordnande med innebörden att staden bör uppfylla sin planeringsförpliktelse eller uppnå de riksomfattande målen för områdesanvändningen.
Med bland anat de motiveringarna förkastas kraven på förnyad prövning av beslutet att inte inleda planläggningen.

KommentarerLäs regler för kommentarer >>

Välkommen till debatten på vastranyland.fi. För att vi ska ha ett bra och seriöst diskussionsklimat måste du följa reglerna. Endast inloggade personer kan kommentera artiklar och det under eget namn. Västra Nylandss redaktion förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer som bryter mot reglerna.

Regler för kommentarer

Här är våra spelregler:

 • Var hövlig och korrekt i dina kommentarer.
 • Respektera andra personers privatliv oavsett om det gäller andra debattörer, personer i artiklarna eller journalister. Inga personangrepp tillåts.
 • Håll dig till artikelns ämne och motivera din åsikt.
 • Eftersom detta är ett svenskspråkigt medium är kommentarsspråket svenska.
 • Dina kommentarer kan användas i andra sammanhang på vastranyland.fi, i Västra Nyland eller i andra KSF Media publikationer..Det är inte tillåtet att:

 • hota, trakassera, sprida lögner eller skvaller.
 • uppmana till brott eller på annat sätt bryta mot Finlands lag.
 • använda svordomar och obscena ord.
 • kommentera etnicitet, kön, sexuell läggning, religion eller hälsotillstånd om det saknar betydelse i sammanhanget.
 • skriva rasistiska och sexistiska inlägg.
 • göra reklam.
 • länka till sidor med sexistiskt, pornografiskt eller rasistiskt innehåll. Detsamma gäller länkar till diskussionsforum.
 • skriva långa citat, huvuddelen av kommentaren ska vara din egen.Alla inlägg granskas av moderatorn. Frågor kan sändas till vnred@vastranyland.fi. Har du klagomål som gäller modereringen? Ta kontakt med vnred@vastranyland.fi. Klistra in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.