Jan-Mikael Ekholm har velat satsa på ett brett men unikt sortiment och bra betjäning för att kunna konkurrera med de andra butikerna. Men nu börjar hyllorna gapa tomma. FOTO: LINA ENLUND

Pops-Janne blir pensionär

Efter 23 år som köpman och över 30 år i butiken tar Jan-Mikael Ekholm, i folkmun "Pops-Janne", steget vidare. Han blir pensionär med kräftor som extraknäck.

När Jan-Mikael Ekholm kom till dåvarande Vips som sommarvikarie 1977 var Yvonne Haakala redan där. När Ekholm i helgen gör sina sista dagar som köpman är det bara han och Haakala som fortfarande är kvar i huset. För Haakala blir det en fortsättning i ny regi medan Ekholm tar farväl.
– Det är mycket känslor med. Janne har varit en bra köpman, säger "Vonne" som Haakala kallas bland de anställda.
Det finns många orsaker till att Ekholm valde att lägga av nu. Han såg en möjlighet att pensionera sig som 57-åring. Butiken, som torde vara den i Raseborg som verkat längst i samma bransch på samma ställe, skulle ha krävt stora investeringar som han inte var villig att göra en tredje gång.
– Inom M-kedjan tar köpmannen själv ekonomiskt ansvar för sin butik. Man måste själv ha de säkerheter som krävs för ett lån, till exempel. Inom M-kedjan finns heller inte samma system som inom Kesko, det vill säga att man bara skickar en ny köpman om någon slutar.
En annan avgörande faktor var ett sjukdomsfall inom familjen förra sommaren.
– Då insåg jag att det finns annat att göra på sommaren än jobba.

Kräftorna kvar
Jan-Mikael Ekholm skulle helst ha sett att butiken hade fortsatt i någon annan självständig köpmans regi. Men ingen av hans söner ville ta över och någon utomstående visade heller inte intresse. Det gjorde Kesko däremot vilket Ekholm accepterade trots att han inte är överförtjust i de två jättekedjornas överlägsna position på marknaden. 
– Å andra sidan har det alltid funnits konkurrens i Ekenäs. Här och i hela Raseborgs finns tillräckligt med butiksyta redan nu.
Ekholm har gjort sig känd som en kräftkokare av rang med kunder i hela södra Finland. Kräftkokandet kommer han att fortsätta med på ny adress. Vilken kan han inte yppa ännu.
– Men det är ett bra ställe, säger han.
Kräftkokningssäsongen sträcker sig över 10 till 12 veckor och sysselsätter tre fyra personer.
– Kommersen har vuxit med åren och på sistone har det varit ganska tungt att koka kräftor och sköta en butik på sidan om. 
Ekholm kommer åtminstone att få hjälp av sonen Henrik när det blir kräftsäsong igen. Hans fyra söner har alla fått sin första kontakt med yrkeslivet i sin fars butik.

Stöttat ungdomen
Under åren som gått har en hel del andra ungdomar också fått sin första arbetserfarenhet hos M-janne. Det finns sådana som jobbat i butiken varje sommar från högstadiet tills de studerat färdigt. Det har varit en fördel att ha återkommande vikarier. De har kunnat hoppa in direkt utan inskolning. 
– Ibland kanske jag till och med anställt för många sommarjobbare. Men jag tycker det är viktigt att unga har någonting att göra. 
Som köpman tycker Ekholm att skolornas sommarlov borde börja vid midsommar.
– Augusti kan vara en lika bra månad som juli affärsmässigt men då har de flesta sommarvikarier slutat. Bara de som studerar kan vara kvar eftersom grundskolorna och gymnasiet har börjat. Speciellt i en sommarstad som Ekenäs skulle vi gynnas av den europeiska modellen. Redan att skjuta upp sommarlovet med en vecka skulle göra mycket.
Med de ungas bästa i åtanke har Ekholm varit en mångårig sponsor till lokala idrottsföreningar.
– Om man ger möjlighet för flera hundra barn och unga att röra på sig så gör man ett värdefullt jobb.

Mer tid på stugan
Det har varit väldigt liten omsättning på den fasta personalen under Ekholms tid.
– Jag vill tro att min ledarstil har fungerat. Jag blandar mig inte i. Var och en har fått sköta sin post ganska självständigt och fritt. Min närvaro i butiken har inte varit nödvändig på länge.
Ekholm kommer att sakna sin trogna personal.
– Det kanske är den tuffaste biten här.
Men det finns mycket att reda upp innan Ekholm helt kan kasta av sig köpmannakläderna.
– Det kan ju hända att det blir en chock när man plötsligt märker att telefonen slutar ringa. Man får se. 
När han väl får mer egen tid kommer han att fortsätta vara aktiv i föreningslivet, bland annat i Odd Fellow och Old Tablers.
– Jag tycker om att vara på stugan i Dalsbruk. Den ska få mer tid nu.
Var ska du själv börja handla?
– Det är en bra fråga. Det är ett stort steg att gå in till någon annan. Jag tror frun för sköta de första uppköpen.