Nämnden sade nej till höjda priskrav

Föreningen Raseborgs aktivitetscenter får inte mer betalt av staden.

På sitt möte i torsdags hörde grundtrygghetsnämnden sektorchef Arne Nummenmaas analys över Raseborgs aktivitetscenters bokslut.

– Den visade att föreningens ekonomi är synnerligen dålig, närmast konkursfärdig, säger nämndens ordförande Karl von Smitten (SFP).

Föreningen hade anhållit om att ersättningarna skulle höjas från 15 euro per dag och person till minst 25 men helst 28 euro per dag och person för verksamheten. Dessutom äskade man om ett understöd på drygt 23 000 euro för verksamheten.

Utgångspunkten i beredningen var att man fortsättningsvis betalar 15 euro och att klumpsumman inte beviljas. Men SDP:s Sami Letti kom med ett kompromissförslag om att höja dagssumman men inte bevilja summan på 23 000 euro.

Nämnden ansåg ändå att bägge förslagen innebär en stor risk att föreningen inte kan fortsätta med sin verksamhet. Majoriteten var därför av den åsikten att man, som beredningen utgick ifrån, fortsätter med en dagsersättning på 15 euro per person och inte betalar 23 000 euro i understöd.

– Vi utgick från att föreningen får det svårt i varje fall. Men vi forstätter förhandla med föreningen i normal ordning för verksamheten 2014, säger von Smitten.

Enligt honom kan staden ta över verksamheten om aktivitetscentret är tvunget att sätta lapp på luckan. Staden har motsvarande verksamhet i Toli-fastigheten i Karis och på Ekåsenområdet i Ekenäs.
– Ekonomiskt sett skulle det till och med vara lite billigare.

Men om klienterna vägrar flytta är staden och nämnden i ett problematiskt läge.

– Då har klienterna rätt till utkomststöd i stället vilket skulle bli dyrare för staden. Vi är gisslan i rättigheterna till social trygghet, säger von Smitten.