Linda Sjöblom rekommenderar andra som vill starta eget företag att kontakta Novago. Foto: Marit Lundström

Lyckad första dialog med nya företag

Novagos uppgift att locka företag till Raseborgsregionen har hittills gått bra. Orsakerna är bland annat goda argument för företagsetablering i trakterna.

Det var i vintras som företagsrådgivaren Novago tillsammans med företaget Innolink började sitt uppdrag. NTM-centralens strukturomvandlingsstöd ska användas, bland annat genom att locka nya företag till regionen. Hittills har projektet gått bra, meddelar Novago.

– Vi försöker övertyga företag med två starka argument. För det första är det förmånligt att etablera sig i Västra Nyland, eftersom boendekostnader och arbetskraften ofta är billigare, säger Novagos vd, Carl-Johan Sandström.
– För det andra erbjuder regionen en snabb företagsservice, och på två språk.

Snabbhet är Novagos nyckelord i arbetet med nya företag. Det tar tid att sätta upp ett företag då förutsättningar för lämpliga utrymmen, kundunderlag och arbetskraft ska redas ut.

– Företagens frågor måste besvaras med detsamma och kommunerna måste reagera snabbt på enskilda servicebehov, förklarar Sandström.


3000 samtal

Sammanlagt ska Novago kontakta 3000 företag, varav hälften i år och hälften år 2014. Projektet inleddes som ett led i stödinsatserna för Raseborgsregionen. Området Ingå–Hangö har fått status som en region med akuta strukturomvandlingsproblem fram till 2015, och NTM-centralen har öronmärkt 238 700 euro för bestyret.Läs mer i dagens VN/eVN.