Medieförsäljarna Svante Westerlund och Johan Lindholm, Nina Harjunpää på kundservice och redaktionschef Mikael Heinrichs trivs i VN:s och HT:s gemensamma utrymmen på Boulevarden 20. Foto: Kristoffer Nöjd

Två redaktioner under samma tak

Efter en efterlängtad renovering har Hangötidningen och Västra Nylands redaktioner flyttat ihop i Hangö.

I och med KSF Medias köp av Hangötidningen aktualiserades en gemensam redaktion för de båda lokaltidningarna. Hangötidningens utrymmen på Boulevarden 20 var stora nog och en ytrenovering inleddes efter årsskiftet. Nu är den äntligen klar.

‒ Ett verkligt ansiktslyft. Nu fungerar allt som det ska. Vi har bland annat ett konferensrum där man kan sitta ostört. Det är en stor förbättring, säger Hangötidningens redaktionschef Mikael Heinrichs.

Han ser inget problem med att två redaktioner under samma tak.
‒ Det är naturligt att vi bor ihop, inte minst med tanke på att vi delar på en redaktör.

Ännu återstår några detaljer att åtgärda innan renoveringen är fullbordad.
‒ Allt är inte färdigt men vi är på mycket god väg, säger Heinrichs.