Larissa Rima på Lara-x och Celinda Byskata på Codes Digital Media jobbar sida vid sida i ett nytt företagskluster i Ekenäs. FOTO: NINA AHTOLA

De vill växa inom digitala medier

Skulle Raseborg kunna profilera sig som ett centrum för företag inom digitala medier? Absolut, säger ett gäng företagare i branschen. De har samlat sina krafter vid Rådhustorget i Ekenäs.

I fräsigt inredda lokaler med utsikt över torget jobbar tre företag sida vid sida med digitala medier och marknadsföring som huvudinriktning. De flesta av dem inledde sina karriärer i huvudstadsregionen men tröttnade på att pendla. En alternativ lösning var att starta eget.
– Varför ska man jobba i Helsingfors när man kan ta med sig sin dator och jobba i en så här vacker miljö? frågar sig Juha Javanainen som flyttade till Ekenäs med sin fru Monica 2008.
Han skulle vilja att fler skulle se det som ett alternativ. Svenska Skellefteå har blivit ett internationellt ansett Mecka inom digitala medier. Det stör ingen att det är en liten ort i Västerbotten. Man skulle kunna uppnå samma effekt i Ekenäs med rätt profilering.
– Egentligen behövs det inget annat än fler aktörer i samma bransch. Gärna skulle ungdomarna få hitta den här branschen via oss. Men vi har inte kommit i kontakt med skolorna ännu så jag vet inte om de studerande får den utbildning som krävs, säger Juha.
 

Vill ha fler
Det var också 2008 som Juha grundade företaget J & Co som Monica tog över 2010. Då hade Juha redan en tid hyrt ett rum vid torget i Ekenäs. I takt med att de övriga företagen Lara-x och Codes Digital Media flyttade in har man hyrt upp mer och mer av lokalen. Nu är man uppe i drygt 200 kvadrat.
– Vi har tagit en medveten risk och skaffat mer utrymme än vi behöver för tillfället, säger Monica.
Men det finns en plan. Tillsammans strävar de tre företagen efter att hitta traktens experter på digitala medier och samla dem under samma tak.
Vilken sorts experter är det då man är ute efter?
– Ju mer man vet om datorer desto bättre. Programmerare är välkomna till oss fast i morgon, säger Juha.
Men inom digitala medier finns det också mycket annat man måste veta åtminstone en del om.
– De flesta företag i branschen producerar innehåll. Datorerna är bara en plattform. Därför är skrivförmågan och ett sinne för det visuella också mycket viktigt, säger Larissa Rima, företagaren bakom Lara-x..

Via Novia?
Codes Digital Media, tidigare bara Codes, är det företag med flest år på nacken och den största lokala anknytningen. Conny Karlsson grundade firman 2004. I och med att man började samarbeta med J & Co fanns det behov av Connys sambo Celinda Byskatas kunskap om att producera innehåll för webbsidor. Numera har Codes med andra ord två anställda och man funderar på att utöka bemanningen ytterligare.
– Eventuellt via Novias it-tradenomutbildning, säger Conny.
Codes har traditionellt funnits till för att betjäna de små lokala företagen.
– Det vill vi fortsätta med. Det är därför vi behöver mer folk. Just nu är vi fullt sysselsatta med samarbetet.
J & Co:s kunder finns i huvudstadsregionen. Det är en bra utgångspunkt för samarbetet med de andra företagen: Man har aldrig tävlat om samma uppdrag.
För Codes Digital Media utgör samarbetet med de andra företagen i huset en kontakt till de stora kunderna.
– Samtidigt blir vi bättre på att tjäna de kunder vi har här. Tillsammans är vi stora. Det gör att vi kan tacka ja till stora projekt som vi inte hade klarat av ensamma, säger Conny.