Björn Peltonen vid Engelska magasinets lastbrygga. Hamnmyndigheten anser att magasinet är en säkerhetsrisk. Foto: Nina Ahtola

Den engelska patienten svävar mellan liv och död

Även om Engelska magasinet var i toppskick skulle hamnen inte ha någon användning av det. Något tillhåll för allmänheten kan det knappast heller bli så länge det står på handelshamnens område.

– Något måste göras. Antingen måste det rivas eller sättas i skick. Byggnaden medför för stora risker för omgivningen i sitt nuvarande tillstånd. Det löper vägar på båda sidorna och snart kan det börja falla ner stora betongbitar. Då måste vi stänga av vägen till Smörmagasinet, säger hamnens tekniska chef Björn Peltonen.

Som bakgrund till detaljplaneändringen som berör hamnens utvidgning har staden beställt en byggnadshistorisk utredning av Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto samt en konditions- och kostnadsutredning av Sito. Utredningarna gjordes i slutet av förra året och har ännu inte getts offentlighet.
Men Peltonen kan redogöra för kontentan.
– Fundamenten är byggda på stock och har börjat sätta sig vilket i sin tur gjort att konstruktionerna ovan jord börjat spricka. Och saltet från havet har nött sig genom betongen till stålarmeringen som börjat rosta. Det har fått väggarna att vittra sönder.
Ett sätt att fördröja förfallet skulle vara att skydda fasaderna på något sätt. Men man kan inte skydda fasaderna mot saltet utan att det syns utåt. Och man får inte ändra på utseendet.

Peltonen säger att man inte kan reparera magasinet utan att riva nästan allt och bygga upp det på nytt.
– Är det ursprungligt efter det? frågar han sig.

Enligt utredningen skulle en totalrenovering kosta nästan 8 miljoner euro.
– Och då får man en kall byggnad, säger Peltonen.

Inte heller gångbron, som i samband med emigrationen till Amerika började kallas för Suckarnas bro, går enligt konsulterna att reparera. Den måste byggas om från början. Nu hålls bron uppe med hjälp av ett nyligen byggt ramverk av stål.

I anslutning till Engelska magasinet finns ett annat problem: Även kajen utanför har stockfundament. För att förnya den utan att förminska hamnbassängen och fartygens svängrum, skulle man vara tvungen att fästa den nya kajens så kallade dragankaren under magasinet. De två reparationerna borde med andra ord göras samtidigt.
– Då är kostnaderna uppe i över 10 miljoner euro, säger Peltonen.  


Läs mer i dagens VN/eVN.