Hangö skär ner timresurserna med 86 timmar i höst. VN-ARKIV/NINA AHTOLA

Naturlig avgång och färre elever underlättar

Personalkostnaderna i Hangöskolorna ska skäras ned med ytterligare 59 000 euro. Det betyder 56 timmar bort från timresurserna. Totalt är man uppe i 86 timmar färre i höst. Trots det sägs ingen lärare upp.

I det ursprungliga budgetförslaget skulle timresurserna skäras ner med 30 timmar. På onsdagen beslutade bildningsnämnden att godkänna en nedskärning på 56 timmar till. Åttiosex timmar är mycket med tanke på att man skurit ner timresurserna med mellan 20 och 50 timmar de senaste åren. Ändå säger bildningschef Karl-Erik Gustafsson att nedskärningarna kan göras relativt smärtfritt.
– Naturligtvis kan vissa delningstimmar (när man delar en klass i mindre grupper) försvinna. Men det kommer inte att synas i gruppstorlekarna. Grupperna kommer att bestå av mellan 8 och 26 elever.

Ingen kommer heller att sägas upp. Nedskärningarna sker genom naturlig avgång – lärare har sagt upp sig och går i pension. Man har också haft timlärare vars tjänster inte kommer att behövas.
– Tack vare ett bra samarbete med rektorerna har vi lyckats med att skära ner timresurserna på ett sätt som gör att vi kan vara ganska nöjda med vad vi kan erbjuda våra elever.