Harry Yltävä har suttit med i arbetsgruppen som utreder social- och hälsovårdsrefomen. VN-ARKIV/NINA AHTOLA

Lojo blir hjärtat i stort vårdområde

Lojo föreslås bli ansvarskommun i ett stort social- och hälsovårdsområde i Västnyland. Harry Yltävä ser det här som den bästa lösningen för hela regionen.

– Det var ett ganska lätt beslut. De andra alternativen hade inte befolkningsmässigt närapå den bärkraft som man strävar efter, det vill säga minimum 50 000 invånare men helst över 100 000, säger Harry Yltävä som sitter med i arbetsgruppen.

I går avslöjade han i tidningen Länsi-Uusimaa att Sote-arbetsgruppen kommer att föreslå ett enda samarbetsområde för Västnyland. Det skulle omfatta sju kommuner från Hangö till Högfors. I Raseborg har man förespråkat ett social- och hälsovårdsområde bestående av Hangö, Raseborg och Ingå.
– Raseborg har varit ganska ensamt om att tala för ett mindre samarbetsområde, säger Yltävä.

Bra för svenskan
Enligt Yltävä har utredningsmännen varit eniga om Lojomodellen rätt länge och han är glad att både Hangös stadsdirektör Jouko Mäkinen och Ingås kommundirektör Jarl Boström talat för ett större samarbetsområde än ett bestående av enbart Raseborg, Hangö och Ingå.

Yltävä ser många fördelar med ett stort område.
– Det finns tusentals svenskspråkiga i Lojo som på det här sättet får möjlighet att besöka svenskspråkiga serviceställen.

Han deltog i nämndens för Västra Nylands sjukvårdsområde möte i går och försäkrade nämnden om att den här modellen garanterar VNS en viktig roll också i framtiden.
– VNS står för servicen i områdets södra del och för den svenskspråkiga servicen för hela området. Den här modellen ger nya möjligheter till arbetsfördelning och samarbete mellan de två sjukhusen.


Läs mer i dagens VN/eVN.