Intresset för bostäderna på Drottningberg har varit hyfsat. FOTO: KRISTOFFER NÖJD

Medvind på ena udden

Om hotellprojektet på Fabriksudden hänger på intresset för bostäderna på Drottningberg torde ytterligare ett hinder vara undanröjt. Hälften av de 48 bostäderna på Drottningberg är reserverade.

Det har tidigare sagts att framtiden för det planerade hotellet på Fabriksudden hänger på bostadsbygget på Drottningberg. Att hälften av lägenheterna där måste gå åt för att byggherren Quattrogroup ska våga börja bygga hotell. Om det är fallet borde hotellbygget vara ytterligare ett steg närmare att förverkligas.
På sidan Meri-Hanko där bostäderna marknadsförs har 24 av 48, med andra ord exakt hälften, reserverats tillsvidare. Största delen av de reserverade lägenheterna är i storleksklassen 30–60 kvadratmeter. Men också två bostäder på 110 och 115 kvadrat är bokade.
Först ett, sedan följande
Det är förstås byggherren som bestämmer hur många bostäder eller lägenheter som måste reserveras innan hotellbygget kör i gång. Stadens krav i avtalet med Quattrogroup är att hotellbygget måste vara "tillräckligt förverkligat" innan bolaget får börja med följande projekt, det vill säga bygga bostäder på Drottningberg.
– Det finns tre olika helheter: Det redan förverkligade projektet på Grand-tomten, hotellet på Fabriksudden och bostäderna på Drottningberg. Samma villkor gäller genomgående, det vill säga att föregående projekt ska vara säkerställt innan följande får påbörjas, säger stadsdirektör Jouko Mäkinen.
Han berättar att staden varit i kontakt med Quattrogroup och att man meddelat att tidsfristen börjar löpa från och med att bygglovet blir giltigt en månad efter förvaltningsdomstolens besked. Enligt avtalet måste Quattrogroup börja bygga inom ett år efter det.
– Men det är inte så att de slår spaden i marken redan första dagen. Quattrogroup har också annat som måste redas ut innan de kan börja.
Mäkinen säger att han har svårt att ta ställning till hur projektet utvecklar sig. Den största frågan är finansieringen.
– Det allmänna ekonomiska läget har stor betydelse. Möjligheterna till finansiering via lån har försämrats på grund av strängare regler inom EU.
"Har alltid trott på det"
Jouko Mäkinen konstaterar att Quattrogroup inte har kunnat marknadsföra projektet så länge överklagan har varit aktuell.
– De hann göra en del marknadsföring innan de var tvungna att ta paus. Nu kan de fortsätta igen. Mycket beror på hur man lyckas med det. Dessutom måste man ha en operator i sikte, det vill säga någon som vill driva hotellverksamheten.
Verkställande direktör Matti Toikka på Quattrogroup nåddes inte för en kommentar.
Hjallis Harkimo som drog i gång projektet säger att han inte kan kommentera Quattrogroups förehavanden i Hangö.
– Jag vet inte hur det har skötts.
Men du tror fortfarande på projektet?
– Jag har alltid trott på det. Jag skulle aldrig ha börjat med det annars.