Farliga istappar hänger lite varstans för tillfället. FOTO: NINA AHTOLA

Att spärra av farozon är bara en tillfällig lösning

När det bildas is på hustaket ska man vara på sin vakt – inte bara som förbipasserande utan även som invånare i huset. Om det finns fara måste man varna för den.

Enligt Marina Furuhjelm som är jurist på Disponentförbundet är det i första hand husbolaget som i egenskap av fastighetsägare bär ansvaret för till exempel snön på taket och eventuell halka på gården.
– Fastighetsägarnas ansvar är stort. Om man vet att det finns problemområden måste man åtgärda dem. Speciellt på ställen där det rör sig mycket folk. Men i bolaget finns en styrelse som förhoppningsvis anlitar en professionell disponent. Styrelsen lägger på sätt och vis ut ansvaret på entreprenad, säger Furuhjelm.

Disponenten skriver i sin tur avtal med ett servicebolag eller en firma som sköter om det praktiska arbetet. Om en olycka skulle hända undersöks först disponenten och sedan servicebolaget. Så länge man har en professionell disponent är det sällan styrelsemedlemmarna ställs till svars personligen.

Varningsinflation
Det är ändå var och ens skyldighet att hjälpa till.
– Alla som bor i ett hus har en plikt meddela om faror som de lägger märke till, säger Furuhjelm.

Om man ser att det finns risk för fallande snö eller is måste man varna för det. Till exempel genom att placera ut bommar. Problemet måste sedan åtgärdas så fort som möjligt. Bommar är bara ett tillfälligt arrangemang.
– Tyvärr finns det husbolag som har avspärrningar kvar i flera veckor. Det leder till att fotgängarna inte längre lägger märke till varningssignalerna. I Helsingfors är det inte ovanligt att människor själva börjar flytta på bommarna. Jag önskar att man ändå tänker efter och går till andra sidan gatan. När man spärrar av ett område måste man se till att det finns möjligheter att ta sig förbi det.