Det här parkområdet till höger om huset på Högbergsgatan 14 kan delvis komma att göras om till infarter, gårdsgata och fotgängarstråk. Foto: Mikael Heinrichs

Högbergsgatan kan få nya hus

En ny plan för området mellan Högbergs­gatan och Boulevarden är nu klar för att granskas av allmänheten. I planen har man ritat in en ny gårds­gata och två nya hus. I planen ingår också promenadstråk till ett bortglömt grönområde.

Mellan husen på Högbergsgatan 12 och 14, snett mittemot det före detta militärsjukhuset, sträcker sig ett litet skogsparti ut mot gatan. Det är en förgrening av det skymda grönområde som löper mellan Vinkelgatan och Nycandergatan och gränsar till Boulevardens bakgårdar.
I en ny plan kommer den gröna förgreningen mot Högbergsgatan delvis att gallras bort till förmån för en gårdsgata och ett fotgängarstråk. Det är tomt­ägaren, bolaget Ajamera, som anhållit om att användningsändamålet för parkområdet ändras så att området kunde användas för bilparkering och infart till tomten.
– Det handlar i praktiken om att ge tilläggsområde till tomterna. I den gällande planen har man kört in till tomterna via ett parkområde, säger miljönämndens ordförande Yrjö Sahlstedt.

Besvärlig terräng
I planförslaget har kvartersområdena anvisats för byggande av två bostadsvåningshus i ett par våningar. Om planen förverkligas innebär det att ett av småhusen på området rivs. Det gäller ett hus som gränsar till det större grönområdet.
Medan det nuvarande parkområdet mellan kvarteren delvis har anvisats för anläggning av en fotgängarled och delvis anslutits till de angränsande tomterna, förblir det parkområde som ligger på norra sidan om kvarteren park.
– En tanke är att inte bryta kontakten med grönområdet. Det är en annan sak hur man kan röra sig där. Terrängen är ganska besvärlig, säger Sahlstedt.
I och med planprojektet uppdaterar man den gällande detaljplanen från 1977. Efter det är planområdet mellan Högbergsgatan och Boulevarden helt uppdaterat.