Rälsen till fabriksområdet är ett av trumfkorten för hamnen i Koverhar.

Koverhar skulle avlasta hamnarna i Hangö

Hannu Ylönen som förvaltar FN-steels konkursbo avslöjar att Hangö stad inte är ensam om att villa köpa mark i Koverhar. Men vem de andra intressenterna är vill han inte orda om. Inte heller om anbudets storlek.

Hangö stad har kommit med ett nytt anbud på 500 hektar mark bestående av hamn och skog tillhörande FN-steels konkursbo i Koverhar. Enligt hamnnämndens ordförande Stig Sundberg (SFP) är Hangö hamn intresserad av att utveckla hamnen i Koverhar.
– I Hangö finns bara fem ro-ro-fästen, man skulle kunna utveckla den verksamheten i Koverhar. Lagringsverksamhet skulle också kunna bli aktuellt. Det finns olika möjligheter. Potentialen för utveckling är stor i Koverhar, säger Sundberg. 

Beredd på mer trafik
Enligt Sundberg handlar stadens intresse för Koverhar hamn om att man tror på en ökning av sjötrafiken över Hangö.
– Hamnen i Koverhar skulle minska på trycket att utvidga Västra hamnen mot havet, åtminstone i den takt man ursprungligen hade tänkt sig.

För Yttre hamnen gäller i princip samma sak: Om det finns behov av utvidgning är Koverhar ett alternativ till Tulludden.
– Men det beror också på hur farledsplanerna framskrider. Det har förts diskussioner med staten om att fördjupa farleden till Yttre hamnen, säger Sundberg.
Enligt honom är farleden till Koverhar tillräckligt djup i dagens läge och krävs det finns det möjlighet att fördjupa den.

Sundberg säger att för- och nackdelarna med Koverhar hamn beror på hur man vill utvidga den. I dagens läge ryms där inte speciellt många fartyg på en gång.
– Men hamnen ligger ypperligt till logistiskt sett: Man är snabbt ute på landsväg eller räls. Dessutom är hamnen på tillräckligt avstånd från bebyggelsen, säger han.