Ombyggnaden av Östra hamnen är en av de största investeringarna i Hangö nästa år.

Hangö gör underskott på 2,2 miljoner

– En nedskärnings-, ingen sparbudget, säger stadsstyrelsens ordförande Jouko Kavander om budgetförslaget i Hangö.

Någon möjlighet att sätta undan pengar för sämre tider finns inte heller i Hangö. Därför skulle det vara fel att kalla budgetförslaget för sparbudget. De sämre tiderna är nu.
– Det är ett lite svårare läge än tidigare. Vi har lågkonjunktur på bred front, säger stadsdirektör Jouko Mäkinen.    
– Ännu i våras trodde vi på en ganska positiv utveckling för det här året och nästa. Men under sommaren förändrades läget radikalt. Därför når vi inte upp till det nollresultat som vi trodde.
Varken inkomstskatten eller samfundsskatten har inbringat de pengar som man budgeterat för. Samtidigt har specialsjukvårdskostnaderna ökat.
Följderna av FN-steels konkurs syns inte i det här budgetförslaget, de blir mer eller mindre tydliga de kommande åren beroende på hur personalen lyckas hitta nya jobb.
– Vi hade ett dåligt utgångsläge i år och det fortsätter nästa år, säger 
I budgetförslaget för nästa år har man skrivit in ett underskott på 2,2 miljoner euro.
– Det är för mycket men under budgetarbetets gång hade vi en version med ännu större underskott, säger stadkamrer Juha Kuittinen.
Investeringstrycket låg på 8 miljoner euro när det var som högst. Från den sista versionen sänkte man investeringsanslagen i det slutliga budgetfärslaget från 6,6 till 5,8 miljoner euro netto. Årsbidraget är 4,1 miljoner euro vilket betyder att Hangö måste öka sin låneupptagning med cirka 2 miljoner euro nästa år.
– Större låneupptagning har vi inte råd med, säger Kuittinen.