Mårten Johansson, Ulf Heimberg och Thomas Karlsson presenterade Raseborgs budgetförslag för 2013. Foto: Kristoffer Nöjd

Kumulativt närmare kriskommun

En anpassningsbudget kallar stadsstyrelsens ordförande Ulf Heimberg den sifferlunta som presenterades på fredagsmorgonen.

Han syftar på serviceutbudet i Raseborg nästa år. Även om det i budgetförslaget för 2013 inte föreslås några direkta indragningar av konkreta enheter kommer invånarna nog att märka av sparåtgärderna – till exempel i form av inskränkta öppethållningstider och mer tidsbeställning.
Några stora investeringar blir det heller inte fråga om.
– Skillnaderna mellan det som nämnderna äskat och vad som föreslås i budgeten är stora. Vi har tagit bort hälften, säger Heimberg (SDP).
Det kumulativa underskottet beräknas bli 22,9 miljoner vilket motsvarar 790 euro per invånare.
– Tusen euro per invånare räcker ensamt till att bli klassad som kriskommun, säger stadskamrer Thomas Karlsson.
Fullmäktige behandlar budgetförslaget på måndag och eventuellt tisdag om det behövs.