Harparskog daghem kan få tilläggstid tack vare ett styrelsebeslut. VN-ARKIV

Styrelsen strök text om Harparskog daghem

Stadsstyrelsen anser att det inte är dess uppgift att ta ställning till Harparskogs daghems existens. Därför strök man en skrivelse som pekade ut daghemmet som hotat.

I budgetboken som stadsstyrelsen behandlade i måndags fanns ett avsnitt om genomgång av daghem och i samband med det en skrivelse som pekade ut Harparskog daghem som ensamt på fallrepet.
– Det strök vi. Det är inte på vårt bord att fatta sådana beslut. Det är upp till fullmäktige och bildningsnämnden att komma med sådana preciseringar, säger styrelsens ordförande Ulf Heimberg (SDP). 
Heimberg framhåller ändå att styrelsens beslut varken är "ett steg åt höger eller vänster".
– Det betyder inte att ekonomin skulle ha förändrats. Kraven på att se över daghemsverksamheten är desamma.