En modelljärnväg föreställande Hangö-Hyvingebanan förr. Nu kan avsnittet få el i verkligheten också, lite tidigare än tänkt om det vill sig väl. VN-ARKIV

Hangö-Hyvingebanan ligger bättre till för el igen

När finansutskottets trafikdelegation behandlade regeringens förslag till budget 2013 fick man in en kläm som syftar på att tidigarelägga elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan.

 

Riksdagsledamot Matti Saarinen från Lojo sitter i finansutskottets trafikdelegation. I sin hand höll han på tisdagen ett pinfärskt bidrag till budgetbetänkandet.
I klämmen sägs att riksdagen förutsätter att regeringen utreder möjligheterna att påbörja projektet med att elektrifiera Hangö-Hyvingebanan. I den trafikpolitiska redogörelsen är projektet på följande regeringsperiod.
– Med den här klämmen siktar vi på att påbörja elektrifieringen tidigare än planerat. Det finns många bra motiveringar, säger Matti Saarinen (SDP) och räknar upp bland annat FN-steels konkurs, Hangö hamns konkurrenskraft, de nya svaveldirektiven som gör hamnen allt intressantare för rederierna, trafiksäkerheten och miljöaspekterna.
Enligt Saarinen finns det ett brett stöd i riksdagen för just det här projektet.
– Ingen har haft något negativt att säga. Tvärtom förhåller sig många riksdagsledamöter positivt till projektet.
Planerna för elektrifieringen är färdiga sedan länge.
– Staten planerar inte sådant som den inte har tänkt förverkliga. Skulle det vara fast i planerna kunde projektet köra i gång med detsamma, säger Matti Saarinen.