SFP:s röstmagnet Thomas Blomqvist ser ut att fortsätta som fullmäktigeordförande. FOTO: VN-ARKIV

De gröna föreslår utvidgad Grupp 7

De gröna i Raseborg har inlett ett tekniskt samarbete med tre av de mindre partierna som är representerade i det nya fullmäktige. På torsdagen bjöd man in de övriga två partierna som annars hade blivit utanför.

Svenska folkpartiet tar hand om alla ordförandeposter under nästa fullmäktigeperiod. Några namn vill man ännu inte avslöja men Thomas Blomqvist ser ut att fortsätta som fullmäktigeordförande. SDP får alla viceordförandeposter i nämnderna samt första vice ordförandeposten i fullmäktige.

I samband med fördelningen av förtroendeposterna inför den nya fullmäktigeperioden har De gröna, Kristdemokraterna, Vänsterförbundet och Finlands kommunistiska parti inlett ett tekniskt samarbete under namnet Grupp 7 efter det sammanlagda antalet invalda ledamöter.

Efter ett möte på tisdagen beslutade man föreslå att gruppen utvidgas med de två resterande partierna Sannfinländarna och Samlingspartiet som har sammanlagt tre ledamöter.
– Vi ansåg att det är fel att frysa ut tre ledamöter så vi har föreslagit ett samarbete innefattande tio ledamöter, berättar De grönas Marko Reinikainen.