Limningslinjen för hisspanelerna är en nyinvestering som SBA tvingats föra.

Hissar ny nisch för SBA

I väntan på att få tillverka hyttinredning till nästa fartygsnybygge har SBA Interior ingått ett flerårigt avtal värt miljoner om att leverera hisspaneler till Motala Hissar i Sverige.

– Viking Lines nybygge är snart klart och nästa nybygge i Åbo tar vid om ett år. Därför är den marina sidan så svag för tillfället att vi var tvungna att hitta nya lösningar, säger Johan Fagerlund som är teknisk direktör på SBA.
Men det var inte i en hanvändning man lyckades bryta sig in i den nya branschen.
– Vi förde hårda förhandlingar i ett års tid. Vi gjorde en testserie paneler som övertygade kunden, säger Christian Juslin, verkställande direktör.
En bil varannan vecka
Man kallar den nya produkten för H-panel eftersom fogen ser ut som ett bokstaven H som dessutom råkar vara första bokstaven i hiss.
Hissarna som tillverkas i Motala har en maxhöjd på 13 meter som motsvarar sex våningar. SBA:s paneler används i hissar som normalt bara har en golvplatta som rör sig i schaktet men det finns även en modell med hisskorg.
Typiska objekt är höghus och kontor där man sätter in ett hisschakt i efterhand, till exempel för att göra det lättare för funktionshindrade att ta sig från en våning till en annan.
Varannan vecka transporterar en långtradare paneler från Svartå till hissfabriken i Sverige.
– Vi har fått prognoserna från fabriken i Motala så att vi kan anpassa vårt lager efter det, säger Fagerlund. 
– Vi måste alltid kunna leverera paneler oberoende av eventuella produktionsstopp här i Svartå, inflikar Juslin.
Alla sysselsatta
Till de nyinvesteringar man tvingats göra i Svartå hör bland annat ett, med fyra nya profileringslinjer kompletterat, rullformningsverk och en limlinje för hisspanelerna. I den förra får plåten sina H-formade fogar och i den senare förses den med isolering av mineralull.
Några nyanställningar har man inte gjort i detta skede.
– Tillverkningen av hisspaneler kompenserar främst bortfallet på den marina sidan. Men ledningen är väldigt nöjd över att kunna sysselsätta hela personalen. Vi har dessutom en del inhyrd arbetskraft, säger Juslin. 
Det som därtill kompenserar bristen på nybyggnation i varvsbranschen är reparationer av äldre fartyg.
– Där är vi starkt på frammarsch tack vare vår flexibilitet. När tillverkarna i Asien har långa leveranstider och standardprodukter kan vi leverera snabbt och skräddarsytt, säger Fagerlund.
– Vi söker aktivt efter nya kunder och det har gett resultat, säger Christian Juslin.
– Det ser ljust och tryggt ut i väntan på nästa fartygsnybygge, konstaterar Johan Fagerlund.