Den felaktiga stavningen av Långvik på den första vägskylten från Helsingforshållet har ännu inte fått folk att höra av sig till Trafikverket. FOTO. JENNY PAAJES

Fyra filer på stamväg 51

Redan den här veckan öppnas en första del av stamväg 51 för fyrfilig trafik, innan jul är hela avsnittet fyrfiligt.


Motorväg blir det ändå först nästa höst.
De positiva tongångarna var förhärskande under den informationskväll som de projektansvariga ordnade kring förbättringen av stamväg 51 i går. Projektchef Jukka Hietaniemi gav publiken ytterligare orsak att vara nöjd med beskedet att hela avsnittet Kyrkslätt–Esboviken öppnas som fyrfilig väg redan innan jul.
– Det sker i avsnitt så att den första biten, från Kyrkslätts centrum till Jorvas, blir fyrfilig redan denna vecka. Till självständighetsdagen öppnas avsnittet Stensvik–Sarvvik och till julen Sarvvik–Jorvas.
När vägavsnitten blir fyrfiliga höjs hastighetsbegränsningen till 80 km/h. Motorväg, med hastighetsbegränsningen 100 km/h, blir det först nästa höst.

Varför saknas cykelväg?
De frågor och kommentarer som den aktiva publiken kom med var för det mesta positiva. Folk tackade för att trafiken löpt smidigt under hela projektet, att tidtabellen hållit och att de nya anslutningarna känns säkra. Allmänhetens inställning kring vägförbättringen har enligt Hietaniemi varit den största överraskningen för honom under projektet.
– Folk har förhållit sig otroligt positivt. Ytterst få är kritiska, sade han.
Under informationsmötet tog publiken bara fram några få avigsidor av projektet. Mest kritik väckte avsaknaden av gång- och cykelväg längs hela etappen. Den officiella dragningen av cykelvägen är enligt flera aktiva cyklister i publiken förvirrande och otydlig, och informationen svår att hitta.
– Vi ska se över informationen på projektets hemsidor och se till att alla kartor blir lättare att hitta, lovade Kyösti Knuttila från Pohjoisranta, som ansvarar för projektinformationen.

Långvig rättas till
Jukka Hietaniemi lovade för sin del se till att den felaktiga stavningen av Långvik på den första vägskylten på väg från Helsingfors åtgärdas så snart som möjligt.
– Ingen har hört av sig om att det står Långvig ännu men skyltarna har avtäckts rätt nyligen.
Antalet arbetstagare i projektet, deras arbetstider och arbetsolyckor intresserade också publiken.
– Kring 100 personer har jobbat i projektet, de flesta av dem är finländare. Under projektet har vi haft fem arbetsolyckor men ingen av dem har varit allvarlig utan bara krävt några dagars frånvaro, sade projektchef Jukka-Pekka Saikkonen från entreprenören Destia.