– Nu gäller det att börja rekrytera chefsläkare och grundtrygghetschef, säger utredningsman Tom Axberg. Foto: VN-arkiv/Eva Hagman

Ingå och Sjundeå går skilda vägar

Ingå och Sjundeå kommer inte att inleda ett samarbete inom hälso- och sjukvården, trots att det varit ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ. Det enades styrgrupperna om då de träffades i går för att skapa en gemensam strategi gällande hälso- och sjukvården i kommunerna.

 

Utredningsman Tom Axberg har haft ansvar över utredningar gällande hälsovårdsfrågorna. 
– Det som är viktigt att minnas är att ingen kommer att förlora sitt jobb. Det som nu står på agendan är att kartlägga situationen och rekrytera chefsläkare och grundtrygghetschef, säger han. 
Enligt Axberg, som tidigare varit bland annat stadsdirektör i Hangö och förvaltningschef för Ålands hälso- och sjukvård, skulle besparingar ha varit möjliga ifall hälso- och sjukvården administrerats av en organisation, i stället för av två skilda organisationer som samarbetar.
– Meningen är att de som jobbar ute på fältet inte ska märka någon större skillnad, säger Axberg. 
Styrgrupperna föreslår att Sjundeå och Ingå hädanefter oberoende av varandra ska producera social- och hälsovårdservice på egen hand. 
Sjundeå inte intresserat
Enligt Ingåpolitikern Marie Bergman-Auvinen var det snarastSjundeå som signalerade att ett gemensamt sjukvårdssystem inte intresserade. 
- Vi skulle gärna ha samarbetat med Sjundeå inom samma organisation, men de har bestämt sig för att gå sin egen väg och vi måste respektera det. Samarbeta kommer vi att göra på de områden där det är ekonomiskt lönsamt, till exempel vårdavdelningar, IT etc, säger Bergman-Auvinen.
Ingå var längre tudelat gällande samarbetspartner. Marie Bergman-Auvinen hade gärna sätt ett intensivare samarbete med Raseborg, medan andra såg Esbo och Helsingfors som en naturligare samarbetspartner. 
Enligt Bergman-Auvinen skulle Raseborg på basis av såväl ekonomiska som språkpolitiska argument ha varit ett rationellt alternativ. 
– Våra utgifter inom social- och hälsovården minskade tydligt under Lostprojektet då vi samarbetade med en större kommun. Samma kunde ske i och med ett samarbete med Raseborg. 
Utvecklas ständigt 
Enligt Merja Laaksonen föregicks beslutet gällande självproducerad hälso- och sjukvård i Sjundeå av en långvarig process där flera parter konsulterades. Detta konkretiserades i samband med en aftonskola där olika politiska parter och folkrörelser fick sin röst hörd.
Laaksonen påpekar även att de riksomfattande kraven om hälsovårdsadministrationen ständigt ändras. I synnerhet om förslaget till kommunsammanslagningar i Finland godkänns kommer det att innebära stora förändringar år 2015. Med tanke på detta tyckte Laaksonen att det vore onödigt att nu i snabb takt genomföra stora och ingående strukturförändringar inom hälsovården. 
Sjundeå har även tidigare upplevt två samarbetsprojekt som sedan tagit slut på motpartens initiativ. Före Lostprojektet som involverade Ingå och Lojo samarbetade Sjundeå med Kyrkslätt.  Enligt Axberg kan detta vara en orsak till att Sjundeå nu vill sitta på sin egen skattkista utan andra som styr och ställer.
Förslaget kommer att behandlas av respektive fullmäktige i slutet av augusti.

KommentarerLäs regler för kommentarer >>

Välkommen till debatten på vastranyland.fi. För att vi ska ha ett bra och seriöst diskussionsklimat måste du följa reglerna. Endast inloggade personer kan kommentera artiklar och det under eget namn. Västra Nylandss redaktion förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer som bryter mot reglerna.

Regler för kommentarer

Här är våra spelregler:

 • Var hövlig och korrekt i dina kommentarer.
 • Respektera andra personers privatliv oavsett om det gäller andra debattörer, personer i artiklarna eller journalister. Inga personangrepp tillåts.
 • Håll dig till artikelns ämne och motivera din åsikt.
 • Eftersom detta är ett svenskspråkigt medium är kommentarsspråket svenska.
 • Dina kommentarer kan användas i andra sammanhang på vastranyland.fi, i Västra Nyland eller i andra KSF Media publikationer..Det är inte tillåtet att:

 • hota, trakassera, sprida lögner eller skvaller.
 • uppmana till brott eller på annat sätt bryta mot Finlands lag.
 • använda svordomar och obscena ord.
 • kommentera etnicitet, kön, sexuell läggning, religion eller hälsotillstånd om det saknar betydelse i sammanhanget.
 • skriva rasistiska och sexistiska inlägg.
 • göra reklam.
 • länka till sidor med sexistiskt, pornografiskt eller rasistiskt innehåll. Detsamma gäller länkar till diskussionsforum.
 • skriva långa citat, huvuddelen av kommentaren ska vara din egen.Alla inlägg granskas av moderatorn. Frågor kan sändas till vnred@vastranyland.fi. Har du klagomål som gäller modereringen? Ta kontakt med vnred@vastranyland.fi. Klistra in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.