Följderna av konkursen som har drabbat stålverket i Koverhar motarbetas genom kommunalt samarbete med staten. FOTO: HANS-ERIK NYMAN

Två arbetsgrupper utreder konkursens följder

De västnyländska kommunernas möte med arbetsministern Lauri Ihalainen till följd av FN-steels konkurs ledde till flera konkreta åtgärder. Initiativtagaren Maarit Feldt-Ranta betecknar gårdagens möte som mycket lyckat.

Delegationen lyckades tillsammans med arbetsminister Lauri Ihalainen nå beslut om att direkt tillsätta två arbetsgrupper för att stödja regionen efter tisdagens konkursmeddelande. Delegationen bestod av representanter från Hangö och Raseborg samt fackliga representanter från stålverket i Koverhar.
Novago en viktig kugge
Enligt Maarit Feldt-Ranta, initiativtagare till mötet, kommer det regionala utvecklingsbolaget Novago att utreda möjligheter till fortsatt industriell verksamhet i Koverhar.
– Novago leder denna arbetsgrupp. Den andra arbetsgruppen kommer att arbeta för att konkret hjälpa de människor som berörs av konkursen.
Arbetsgrupperna kommer därtill att bistås av arbetsministeriet, regionala myndigheter och externa sakkunniga.
 

En otrolig goodwill
Feldt-Ranta ser mötet som mycket lyckat och uppskattar det stöd som regionen får.
– Alla var väl förberedda på mötet och tar saken på allvar. Att folk är beredda att avsluta sina semestrar för att stöda vår region visar en otrolig goodwill.
Den kanske viktigaste åtgärden just nu är informationsmötet för Koverhars anställda på Hotel Seafront i Ekenäs på lördag.
– Fackliga representanter och myndigheter kommer att informera de anställda om praktiska arrangemang. Även arbetsminister Ihalainen kommer att närvara.
 

Signalen oerhört viktig
Stadsstyrelseordföranden i Raseborg, Ulf Heimberg, hoppas på en fortsättning på industriverksamheten men ser dagens förberedelser som ytterst väsentliga.
– Ministeriet kommer att bistå med råd och utesluter inte heller ekonomiskt stöd. Trots semestertider kommer allt att göras för att stödja alla som berörs av konkursen.
Han betonar liksom Feldt-Ranta betydelsen av att beslut kunde tas så snabbt. Det viktigaste just nu är att ge svar och service åt de drabbade och från kommunernas sida förbereda sig på en ökad arbetslöshet. Det handlar om en stor utmaning för Raseborg och hela regionen men dagens konkreta åtgärder betyder mycket.
Även bortfallet av jobb över kommungränserna, exempelvis genom Nokia i Salo och nu Dalsbruk på Kimitoön, måste beaktas.
– Det som dessutom glömts bort i diskussionerna hittills är de cirka hundra praktik- och sommarjobben Koverhar tidigare erbjudit.
Heimberg säger att elddopet för det regionala utvecklingsbolaget Novago har inletts men vill lyfta fram arbetsminister Ihalainens uttalande om att det finns många exempel på kommuner i liknande situation som lyckats.
Att meddelandet om FN-steels konkurs kom i ett oerhört opassande skede har effektivt motverkats av snabba åtgärder, anser Heimberg.
 

Förväntade åtgärder
Hangös stadsdirektör Jouko Mäkinen ser mötets konkreta resultat som ganska förväntade i dylika situationer. Vad de betyder för Hangö anser han att det är för tidigt att uttala sig om. Nästa konkreta steg från Hangös sida är att i augusti ansöka om ställning som strukturomvandlingsområde .
– Ansökan kommer att göras tillsammans med Raseborg och kräver utredningar från kommunernas sida. I övrigt kommer det vara viktigast att skapa nya arbetsplatser och vidta praktiska åtgärder för till exempel omskolning, understryker Mäkinen.

KommentarerLäs regler för kommentarer >>

Välkommen till debatten på vastranyland.fi. För att vi ska ha ett bra och seriöst diskussionsklimat måste du följa reglerna. Endast inloggade personer kan kommentera artiklar och det under eget namn. Västra Nylandss redaktion förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer som bryter mot reglerna.

Regler för kommentarer

Här är våra spelregler:

 • Var hövlig och korrekt i dina kommentarer.
 • Respektera andra personers privatliv oavsett om det gäller andra debattörer, personer i artiklarna eller journalister. Inga personangrepp tillåts.
 • Håll dig till artikelns ämne och motivera din åsikt.
 • Eftersom detta är ett svenskspråkigt medium är kommentarsspråket svenska.
 • Dina kommentarer kan användas i andra sammanhang på vastranyland.fi, i Västra Nyland eller i andra KSF Media publikationer..Det är inte tillåtet att:

 • hota, trakassera, sprida lögner eller skvaller.
 • uppmana till brott eller på annat sätt bryta mot Finlands lag.
 • använda svordomar och obscena ord.
 • kommentera etnicitet, kön, sexuell läggning, religion eller hälsotillstånd om det saknar betydelse i sammanhanget.
 • skriva rasistiska och sexistiska inlägg.
 • göra reklam.
 • länka till sidor med sexistiskt, pornografiskt eller rasistiskt innehåll. Detsamma gäller länkar till diskussionsforum.
 • skriva långa citat, huvuddelen av kommentaren ska vara din egen.Alla inlägg granskas av moderatorn. Frågor kan sändas till vnred@vastranyland.fi. Har du klagomål som gäller modereringen? Ta kontakt med vnred@vastranyland.fi. Klistra in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.