Datorn till nytta för pensionärer

Datorn biter inte men du kan ändå bli biten, sade IT-koordinator Mona Lehtonen på Ekenäs Pensionärers månadsmöte förra veckan.

Programmet var ett led i Svenska Pensionärsförbundets och Penningautomatföreningens gemensamma projekt att få pensionärerna att börja använda dator.
Mona Lehtonen inledde sitt anförande med att räkna upp all nytta en pensionär kan ha av en dator. Det går att betala räkningar, beställa biljetter, skicka e-post till barn och barnbarn, använda Skype, kolla nyheter och tv-program och söka information av det mest skiftande slag. Och hitta korsordslösningar när det kört ihop sig.
Pensionärerna hade också möjlighet att på mötet bekanta sig med en pekdator, populärt kallad ”padda”. Några tog direkt tillfället i akt och kollade upp vilka spel ”paddan” hade att erbjuda. Och de var ganska många.

Kompendium och kurser
Svenska Pensionärsförbundet ger ut ett lättfattligt datorkompendium, ABC för seniorer, skrivet av Greta Schönberg i Åbo. Greta är 92 år gammal och håller ännu datakurser för seniorer. Hon har märkt att det finns behov av en fortsättning och har nu följande kompendium, DEF för seniorer, under arbete. Det finns alltså ingen åldersgräns för seniorer att lära sig använda dator.
Många av medlemmarna i Ekenäs Pensionärer går på Medborgarinstitutets datakurser. Mona Lehtonen kunde konstatera att utbudet är större än på andra orter och gav Raseborgs Medborgarinstitut en eloge för satsningen på seniorerna.
Ekenäs Pensionärer har inlett ett samarbete kring personligt datorstöd med IBM och Clara Forsskåhl som stödperson. Clara kommer en gång i veckan att ge personlig handledning och enskilt eller i små grupper visa pensionärerna hur man kan gör enkla operationer på en dator.

Musikalisk frågelek
Ingvar Jönsson på dragspel assisterad av Saga Westerlund på piano ledde en musikalisk frågelek med tio olika sånger. Det gällde för mötesdeltagarna att plocka lämpliga bokstäver ur namnet på sångerna och para ihop dem till ett ord. Det hela var ingen tävling utan alla fick i bästa samförstånd praktisera gott samarbete när det gällde lösningen.
Mötet avslutades med ett lotteri där lotterna var gratis och huvudvinsten en delikatesskorg. Och därefter var det dags för Sista visan och ett välbesökt månadsmöte avslutades.