Forna folkhögskoleelever möttes i Pojo

Den 21 augusti samlades femton elever från årgång 1964–1965 vid Pojo folkhögskola till en minnesrik dag på Bruksgolf i Pojo.

 

Träffen kunde inte hållas i folkhögskolan i Pojo eftersom "huset vid vägen" är illa medfaret och förfallet. Initiativtagare, Inga Heerman, hälsade alla välkomna och bjöd till bords i kaféet. Hon konstaterade bland annat att 57 år förflutit sedan läsåret avslutades i Pojo 1965.
Eftrer den goda måltiden flödade minnena. Femtiosju år är en lång tid och de forna klasskamraterna hade mycket att berätta. Femton livsöden rullades upp och de talade tydligt om både med- och motgång i livet. I den allmänna diskussion som sedan följde enades alla om att Inga Heerman sammankallar alla till ny träff om två år.
På bilden Eilif Åberg, Elgita Lindqvist (Byman), Ulla-Britt Björkqvist (Lindholm), Inga Heerman  (Ehrstedt), Marita Forsström (Flood), Ingeborg Sainio (Lindholm), Eila Wikström  (Arhippainen), Else-Maj Hildén (Lindroos), Eila Ezell (Sandell), Marita Slut, Gunnel Kevin (Nyholm), Nils Kevin, Gunnel Biström (Lindholm), Tage Bergström och Kurt Hörlin.