Världen runt på Scoutläger

I Syndalen fortsätter aktiviteten på scoutlägret Mondo. Lägret har världen som tema och det syns också då scouterna cirkulerar mellan de fyra programdalarna.

I varje dal finns det ledare som har planerat och leder programmet. Hawaii fokuserar på stranden och vattnet, Shanghai bjuder på högteknologi med bland annat potatisbatterier och leranimationer, Serengeti tar inspiration från afrikanska färger och rytmer och i Himalaya har scouterna fått testa på sina gränser både fysiskt och psykiskt med bland annat yoga och klättring.

- Hawaii var bäst. Det var tufft och varierande aktiviteter. Beachvolley var roligt och vattenpolo var också bra, men vattnet var lite kallt, säger Viveca Hansson från Grankulla Scoutkår.

En annan viktig programpunkt på scoutläger är lägerbålen. Där kombineras program med sånger och rop. Lägersången, en sång med Lady Gaga-melodi och egna ord, har också sjungits flitigt.

- Det var bra sånger men det borde ha varit längre, kommenterar några av deltagarna.

Ett år till nästa läger

Lördag är ändå den sista hela dagen på lägerområdet. I morgon far scouterna hem, lägret packas ihop och militären tar över området igen. Då är det igen att vänta ett år på nästa scoutläger.

- När jag kommer hem kommer jag att kasta mig på soffan och sedan gå i en dusch, säger Katja von Schoultz från Scoutkåren MuHö i Esbo.

Den här sommaren har det alltså ordnats tre stora scoutläger i Svenskfinland, med kring 500 deltagare var. År 2013 blir fokusen ändå på det mindre formatet – läger med en eller några scoutkårer. Storläger brukar kräva över ett år av planering och ordnas därför inte varje år. Ledaren Andreas Johansson ser fördelar med båda två.

- Storläger har det positiva att man lär känna människor från andra kårer och hur scouting går till på annat håll. På kårläger är grupperna mindre och på så sätt blir det bättre kontakt, säger han.

Är Johansson då själv på väg på kårläger nästa sommar?

- Bara jag får permission. Jag rycker in om ett år, säger han.

Läs mera om lägret på Mondos blogg; http://mondo2012.wordpress.com/