Scouter testar kunskaper och söker skatt

På scoutlägret Mondo i Syndalen har deltagarna tillbringat två dagar utanför lägerområdet. Under den tiden har scouterna både haft patrullrådd och skattjakt.

 

– Patrullrådd handlar om att testa sina scoutkunskaper – allt det man lärt sig under året, säger tävlingschef Emma Portin från Grankulla Scoutkår.
Emma Huldin, Wilma Falenius, Charlotta Harling och Wilma Westerlund från Karis Flickorna tycker att den roligaste kontrollen var att bygga ett flygplan av träbitar.
– Vårt blev rosa. Vi gjorde själva färg av blåbär, säger Falenius.
På andra kontroller fick scouterna bland annat testa på hinderbanor och skjuta Angry Birds-fåglar mot hinder.
Dag två blev det sedan skattjakt. Istället för att försöka få så många poäng som möjligt på kontrollerna handlade nu allt om tid. På varje kontroll fick patrullerna tips om hur de ska hitta vidare. Första patrull till skatten vann den också.
– På starten fick en patrullmedlem en ritad bit från kartan. Patrullmedlemmen skulle sedan förklara för resten av patrullen var nästa kontroll är, säger Portin.

Viktigt med infrastruktur och säkerhet

Stora scouttävlingar handlar ändå om mycket arbete. En av utmaningarna har varit att sköta övernattningen mellan patrullråddet och skattjakten. Förutom tält åt alla scouter krävs också bland annat kök, dricksvatten och latriner.
– Det är som att bygga upp ett läger på ett läger. Det har varit mycket att fixa, säger Portin.
Med hundratals scouter ute i den sandiga skogsmarken finns det också ett visst behov av första hjälp. Mondos två lägerläkare har ändå patrullerat, både till fots och på cykel.
– Vi har haft tiotals skavsår, solsting och en del annat. Det är bra att man finns på plats, säger Magnus Lassander från Ekenäs Skogsvandrare.
Då skatten hittades väntar bastu på lägerområdet och också en annan överraskning. Lägrets 153 vargungar anlände nämligen under den tid som resten av scouterna var ute i skogen. Det innebär samtidigt att Mondo nu är uppe i nästan 500 deltagare. 

Läs mera om lägret på Mondos blogg; http://mondo2012.wordpress.com/