Scouternas tävling - förberedelse på två plan

I Syndalen råder febril aktivitet då de äldre scouterna förbereder sig för sina respektive patrullrådd, en färdighetstävling kombinerad med orientering och övernattning.

De äldsta scouterna är uppdelade enligt ålder, för att sedan inom åldersgrupperna tävla i patruller – lag på 3-6 personer – mot varandra. Förberedningen innehåller allt från vad som skall packas med till hur deltagarna mentalt skall kunna förbereda sig.

Färdighetstävlingen består av många olika programpunkter i skogen, där lagen skall lösa problem, ge första hjälp, tillreda mat och på andra sätt visa hur bra de är på just dessa färdigheter. Nu kommer cirka 400 scouter att yra omkring i Syndalens skog under två dagar. De har förberett sig på övernattning någon annanstans än i tälten i byarna, men i och med att tävlingen kommer att vara under mer än en dag måste de tänka på vad de packar med sig, för att det inte skall bli för tungt.

Dela sovsäck med kompisen

Ella Wahlbeck, från Flickscoutkåren Åbo Vildar, har med sin patrull på fyra personer redan bestämt sig för hur övernattningen kommer att ske.

- Vi tänker ta med oss 3 sovsäckar, istället för att alla har en egen. På så sätt blir det varmare och vi behöver inte bära med oss lika mycket saker.

Wahlbeck och hennes vänner har även förberett sig för den längre tävlingen med några ovanligheter som de packar med sig. För att matkärlen inte skall bli smutsiga och äckliga har laget packat med sig en egen diskborste och diskmedel.

Sjöscoutkåren Stormfågeln har varit tvungna att förbereda sig på ett mer speciellt sätt för sin tävling. Utrustningen de behöver finns hos de yngre scouterna, och måste lånas för de äldres tävling. Detta lag har bestämt sig för att ta med det de behöver, och inte mycket onödigt. Övernattningen är ännu lite problematisk, men kommer att lösa sig. Jan Toivonen berättar hur laget tänkt sig övernattningen.

- Vi tar övernattningen som det kommer, och får vi inte ett vindskydd som vi kan sova under så löser vi det på något annat sätt, sova kommer vi ändå att göra.

Choklad hjälper kämpa andan

Inte bara är det en massa packning som skall med på tävlingen, likaså måste deltagarna själv förbereda sig mentalt. Tävlingen är påfrestande då det krävs en massa av scouterna. Det gäller att orka gå trots att det skulle regna eller vara soligt, inte ge upp och hålla samhörigheten och den glada känslan framme. Wahlbeck tänker med sitt lag förbereda sig för att klara av färdighetstävlingen genom att ta med sig choklad och skriva något som väcker kämparanda och samhörighet. Toivonen är mer orolig för hur patrullen kommer att fungera.

- Vi tänker slå ihop oss med flickorna från vår kår, men jag vet inte hur vi skall förbereda oss mentalt i och med det. Flickorna är de som alltid är bättre och alltid vinner, medan vi killar är de som det inte går så bra för. Vi får se hur vi alla fungerar tillsammans.