Karis Pensionärer avslutade vårsäsongen

Den första verkligt varma vårdagen, på aftonen till Kristi himmelsfärdsdagen, samlades ett drygt sextiotal Karispensionärer på Brankis för att delta i säsongens sista månadsträff.

Dagens gäst var fysioterapeut Bo Sundman från Hjälpmedelscentralen, som är en del av Västra Nylands sjukvårdsområde. Centralen har snart verkat i tre år och erbjuder hjälp av olika slag för äldre personer och handikappade. Verksamhetens målsättning är att stöda kommuninvånarnas möjligheter att klara sig självständigt i hemmiljö och skapa större förutsättningar för socialt umgänge. ”Ring eller kom på besök, om du får besvär du inte haft tidigare, t.ex. att stiga upp ur sängen, vi hittar säkert hjälp för dig, ” sade Sundman.

Mellan de olika programnumren sjöng man allsång, gamla bekanta visor som exempelvis Sjösala vals. Carita Johansson ledde en ordlek, där alla svar utgjordes av flick- eller pojknamn.
Under en längre tid hade man diskuterat vad göra med föreningens gamla dukar, som inte använts på flera år. Nu auktionerades de bort till medlemmarna för en billig penning. Som mäklare fungerade Louise Grönmark och Kinnan Mannström.

Innan orkestern Håll i gång fick spela upp till dans, var det igen dags att mjuka upp benmusklerna med Wivas gymnastiska övningar. I en paus drogs vinsterna i månadslotteriet. Huvudvinsten, en synnerligen stor produktkorg donerad av svägerskorna Gretel och Saga Fyrqvist, vanns av Hans Illman.
Avslutningsvis kan nämnas att årets hemliga resa företogs en solig dag i början av maj med Stig Berglund bakom ratten. Huvudmålet var marskalk Mannerheims Marskin maja i Loppis, där man även åt en god lunch.