Dansgrupp ska ta Danmark med storm

Torsdagen den 7 juni beger sig en grupp glada och dansivriga tjejer till Danmark. Det är Hurja Piruettis Storm-grupp från Tenala som under fyra dagar skall dansa och umgås med sina nya dansvänelever från Danmark.

Stormgruppen,som består av flickor i åldern 10–13 år, har redan dansat några år tillsammans. Varje tisdag har de tränat tillsammans i Byggdegården i Tenala under ledning av danslärare Jenny Romberg. Sedan hösten 2011 har flickorna övat danser med olika teman, vilka aktualiserats under danslärarens vistelser i Danmark.
Tenalaflickorna har redan stiftat bekantskap med de danska dansväneleverna genom brevväxling. Flickorna har haft varsitt skrivhäfte som dansläraren förmedlat mellan flickorna i Tenala och flickorna i Danmark, då hon med jämna mellanrum besökt Danmark.
Bor hos väneleverna
I juni får flickorna äntligen träffa varandra, dansa och umgås med varandra. Stormflickorna kommer till exempel att bo i sina vänelevers familjer.
Den första dagen går åt att bekanta sig med varandra och kanske öva på danserna. Under den andra dagen besöker de vänelevernas skola, Stengårdskolen som finns i Ölstykke på Själland. De skall både öva danser och uppträda tillsammans inför de övriga danska skoleleverna. Det kommer att vara frågan om både egna danser och gemensamma danser.
Under de därpå följande dagarna har Stormgruppen planerat besöka bland annat Tivoli tillsammans med sina vänelever. Hurja Piruetti har redan en längre tid gjort dansuppvisningar utanför Finlands gränser. Nu vill dansinstitutet i större utsträckning rikta sig in på en mera mångkulturell verksamhet, varför Hurja Piruetti gjort upp strategier för internationalisering.

Utbytesprogram

Ett av målen i internationaliseringsstrategin är att alla dansare på något sätt ska få delta i dansinstitutets internationella utbytes-, praktik-, och besöksprogram. Även danslärarna skall ges möjlighet att utveckla sin yrkesskicklighet genom de internationella danskontakterna.
Stormgruppens resa till Danmark är ett exempel på Hurja Piruettis strategi. Ett annat mål med internationaliseringsstrategin är att upprätta samarbete med olika Europeiska dansskolor, genom till exempel koreografibesök, internationella festivaler och tävlingar. Hurja Piruetti – Västra Nylands dansinstitut har redan i omring 16 år erbjudit såväl grundundervisning som specialiserad undervisning i danskonst inom Raseborgsregionen. Undervisningen erbjuds på finska och svenska, för såväl barn och unga som för vuxna. I dansstudierna möts dansen, musiken samt olika visuella konstformer.
Även dansteater är en av uttrycksformerna. Eleverna erbjuds mångsidig och högklassig dansundervisning som ger goda förutsättningar för eleverna att fortsätta med yrkesstudier med inriktning på dans, eller att dansa på egen hand.Gruppen vill rikta ett varmt tack till sina sponsorer: Sparbaks stiftelsen i Tenala, Von Julins fond och Hanaholmens stiftelse.