Alla behöver glad motion och gemenskap

En vacker dag i slutet av maj samlades 35 stavgångare på Ramsholmen i Ekenäs för att röra på sig i gott sällskap.

År 2003 startade Kenna Holmström en stavgångsgrupp öppen för alla och envar i Ekenäs. Hösten 2011 stod Karis i turen. Där ställde Ann-Maj Paaja upp som ledare.
Nu samlades de båda grupperna plus några medlemmar från VN:s Reumaförening i det underbara sommarvädret och grönskan i Hagen och på Ramsholmen. Antioxidanterna frodades. Efteråt intogs en stärkande, god lättlunch på Café Sillen.

VN:s Diabetesförening anser motion vara en viktig del, inte bara i vården av diabetes, utan också i förebyggande av typ 2 diabetes och många andra sjukdomar, såsom osteoporos.
Det finns för tillfället 800 000 män och kvinnor i Finland, som lider av olika grad av osteoporos eller dess förstadium osteopeni, och det inträffar årligen ca 40 000 frakturer, där osteoporos är en betydande faktor.