Konvalescenten. Maarit Lassila har gjort en egen tolkning i olja. Här är flickan frisk.

Det ekar från en annan tid

Schjerfbeck och Edelfelt i ny tappning. Galleri Karaija öppnar julens dörr till en annorlunda helhet.

Ekon från en gyllene tid
Maarit Lassila, Tiina Jåfs

Plats: Galleri Karaija, Ingå

Tid: 21.11-30.12

Årets julutställning på Galleri Karaija i Ingå skiljer sig rätt mycket från de tidigare. Ekon från en gyllene tid är en helhet som inte direkt är förknippad med en jultematik. Däremot förmedlar konstnärerna Tiina Jåfs och Maarit Lassila en berörande och känslosam helhet som på det sättet ändå tangerar julens stämningsläge. I det här fallet närmast nostalgi och mjukhet.

Igenkänningsfaktorerna är också stora eftersom konstnärerna valt att medvetet göra sina egna tolkningar på klassiker inom konstvärlden. Här är det bland andra arbeten av Helene Schjerfbeck, Albert Edelfelt, Axeli Gallen-Kallela och Gustaf Klimt som fått bli föremål för fortsatta konstnärliga processer.

Frisk flicka

Maarit Lassila har alltid burit med sig en längtan efter att få se "Konvalescenten" frisk, vilket den Schjerfbeckska flickan också blivit på den nya oljemålningen på utställningen. Men här med Lassilas karaktäristiska mjuka skimmer som ett filter över den välbekanta bilden.

Dagsaktuell ter sig hennes tolkning av Edelfelts Kristus och Maria Magdalena, där man i stället för en kvinna vid Kristus fötter, ser en ängel. Vid hennes fötter ligger en liten flyktingpojke, en bild som finns på mångas näthinna efter det "kända" fotografiet som florerat i sociala medier under hösten.

Klimts målningar har varit inspirationskälla för ett antal tavlor, där konstnärens karaktäristiska gnistrande mosaikliknande ornametik återskapats med hjälp av glaspärlor och paljetter. Samma teknik förekommer även på andra tavlor, och ger inte alls ett kitschigt eller lättflörtat anslag. Tvärtom. Tavlorna smakfullt välgjorda.

Plagiat eller inte

Keramikern Tiina Jåfs ekon från en gyllene tid kommer även från Schjerfbeck. Mitt i rummet tronar till exempel några installationer som består av frukter och grönsaker i keramik. Förlagen har varit stillebensmålningar av Helene Schjerfbeck. De är inte identiska, men bidrar med en vederkvickande mångdimensionalitet.

Är det här då frågan om plagiat? Knappast. Det är bara att betänka hur många tolkningar som Mona Lisa som exempel utsatts för under sin existens. Konstnärerna försöker heller inte dölja sina inspirationskällor. Vid varje målning och installation finns en liten text och bild som anknyter tydligt till den förlaga man har använt. Alla tavlor är uppenbarligen till salu, men för dem som anknyter mest till sina originalmålningar finns inga priser utsatta.

Utställningen flyter som tidigare ut även i det utrymme där hantverkarna har sina produkter. Maarit Lassilas långsmala och finmejslade kvinnofigurer i keramik finns också här som ett ackompanjemang till Tiina Jåfs olika målningar och arbeten. Det har även varit konstnärernas ambition, att låta sina sinsemellan stilmässigt väldigt olika arbeten få vara i dialog med varandra. Det har också lyckats. Lassilas välgjorda och mjuka tolkningar vägs väl upp av kollegans mer karga och i viss mån abstrakta arbeten.