Unga konsntärer. Till vänster Oscar Wilde av Niklas Rämö. Tennisracketen är äkta och inte målad. Invid hänger Reetta Koskinens mer vågade målning.

Unga och lovande konstnärer samlas i Ingå

Ingå kyrkoby bjuder just nu på flera nyöppnade sommarutställningar. På Galleri Strand ställs de unga konstnärerna i fokus.

Utställning: Unga konstnärernas sommarutställning 2015
Konstnärer: Samuli Alonen, Patrick Altes, Riitta Keurulainen, Reetta Koskinen, Ville
Laurinkoski, Emmi Mustonen, Marianna Peltonen, Antti Rintala, Thomas Rydberg, Niklas Rämö, Rebecca Sandelin och Jarkko Tapola.
Kurator: Marjukka Uusitalo
Plats: Galleri Strand
Tid: Galleriet är öppet under vardagar kl. 12-18 och
lördagar kl. 11-15.

I Köpcentret Strand i Ingå finns det relativt nyöppnade Galleri Uusitalo, som också verkat på annan ort i flera decennier. Till sommarutställningen har galleristen Marjukka Uusitalo valt att samla en skara på tolv bildkonstnärer som tillsammans visar upp över trettio verk.

Många av tavlorna är stora, och även färgmässigt välartikulerade. Helheten är förvånansvärt välhängd och sammanhängande, trots de skiftande konstnärsuttrycken som är en spännande mix mellan olika material, färgvärldar och ursprung. En blandning mellan fotografier och skulpturer, abstrakt och föreställande konst, vissa med starka symboliska inslag av överraskande art.

Till dem hör Niklas Rämös målningar, en konstnär som har hämtat sin inspiration bland annat från Skottland och kännetecknas av en stark experimentlusta som syns i såväl teknik som uttryck. Som parentes kan nämnas att samma galleri även producerar hans första privatutställning på Bukowskis i Helsingfors med start den 26 juni.

Bred åldersgaffel

Utgångsläget i Ingå har varit att låta "unga konstnärer", främst finländska, få synlighet. Begreppet "unga" betyder inte enbart unga till åldern, även om många är nyutexaminerade och födda på 1980- och 1990-talet. Bland konstnärerna finns även sådana som är betydligt äldre, men som kan anses vara nya i sitt konstnärskap.

En av dem är Esbobon Thomas Rydberg (född 1968) som har ett förflutet som dansare och koreograf vid Nationaloperan i Finland. Den här våren utexamineras han från Fria Konstskolan. Hans tavlor bär tydliga spår av hans tidigare karriär, och kännetecknas av abstrakta bilder där kaotiska tillstånd gestaltas, omformas och omprövas.

Bland de unga konstnärerna hittas Lahtisbon Emmi Mustonen som galleriet beskriver som "ett fynd". I hennes svulstiga målningar hittar man starka historiska drag som går tillbaka till exempel till renässanskonsten och för den som är bekant med de gamla mästarna är det lätt att göra kopplingar. Ändå finns här i färgbehandlingen och helheten en djärvhet som skapar målningar som är svåra att tidsbestämma.

Tillvarons skikt

En annan ung och lovande konstnär är Ville Laurinkoski från Sibbo. Honom stiftade galleriet bekantskap med redan när han var endast sexton år gammal, en ovanligt ung ålder i dylika sammanhang.

Hans kännetecken är här milda transparenta bilder, en mix mellan måleri och teckning, abstrakta interiörer och exteriörer där stilleben och inslag från till exempel antiken skiftar fram i en helhet, som antingen är på väg att upplösas eller sammanfogas.

Samuli Alonens fågelskulpturer i brons och finländsk granit som under en tidigare utställning blev populära som inredningsföremål i traktens fritidshem finns också med i år. De kompletteras av Marianna Peltonens stenskulpturer med människomotiv, här Jean Sibelius och Alfred Hitchcock i en slags tudelad förskjuten helhet som skapar en ny dynamik i de välkända gestalternas ansikten.

Utställningshelheten känns behärskat experimentell med lätt surrealistiska drag, där man kan hitta inslag från många olika skikt i tillvaron, tidsmässiga, men också existentiella.