Rönn berömmer och fördömer

Dagspressen lever en omvälvande tid, men visst hände det också en hel del de sista decennierna under det förra seklet. Och precis som i dag hade människor i olika ställning huvud­rollerna. Lars Rönn berättar sin story om HBL och den finlandssvenska (tidnings)världen.

Mr Husis har ordet
Lars Rönn

RECENSION BÖCKER
Rönn berömmer  och fördömer
Mr Husis  har ordet

Författare: Lars Rönn Förlag: Labyrinth Books

Lars Rönn har en lång karriär på Hufvudstadsbladet bakom sig. I 34 år, (1966-2000) arbetade han på redaktionen och i den ekonomiska ledningen. De sista 18 åren  som vd.

Nu har han utkommit med sina memoarer från sin tid i branschen. Boken går i kronologisk ordning igenom Rönns år på Hbl och de viktigaste händelser och förändringar som inträffade under hans tid i ledningen. Allting givetvis sett genom Rönns glasögon.

I boken ingår också korta kapitel om centrala personer som han jobbade med, både hans chefer och underställda. Många har han mycket positivt att säga om och han öser lovord över flera. Jan-Magnus Jansson ser han upp till som ingen annan. Endast hans presidentkandidatur 1982 ogillade Rönn.

Men några får också rejäla skopor med ovett över sig.
 

Revansch
Det är föga överraskande att Per-Erik Lönnfors är en av de senare. Rönn missar inte en chans att påpeka hur illa omtyckt han upplevde att Lönnfors var även bland andra på och kring HBL. Rönn själv kom inte bra överens med Lönnfors då de var kolleger på HBL och definitivt inte efter att Lönnfors skrev boken Mannerheimvägen 18 där bland andra Rönn själv kritiseras skarpt. Den överskred enligt Rönn ”alla anständighetens gränser”. Nu får han sin revansch och skräder i sin tur inte de negativa orden om Lönnfors och hans agerande på HBL, men även senare i ledningen för FNB.

En annan som Rönn går kraftigt åt är Borgåbladets tidigare chefredaktör Rolf Gabrielsson, som han sparkade efter en del stormiga händelser i medlet av 1990-talet. Gabrielssons stödtrupper i Borgå, med P-H Nyman i spetsen får också sin beskärda del.

Kontakterna till ägaren Konstsamfundet fungerade väl, utom vissa perioder under Lasse Koivus tid som vd. Inte heller Christoffer Taxell hör till Rönns favoriter. Taxell får sig en känga för att han snuvade Rönn på ordförandeskapet för Veritas till förmån för Arndt Reuter. Senare petades Rönn också från förvaltningsrådet. Den manövern stod Koivu bakom ”uppbackad av Taxell”. ”Om Toffe harklade sig darrade Koivu”, skriver Rönn.
 

Avslöjanden
Boken avslöjar att Edward Andersson som styrelseordförande i Hbl:s ägare Konstsamfundet hade ett mycket svalt intresse för Hbl. Ett bokmärke lämnade han i alla fall genom att klanta bort en affär kring Jakobstads Tidning.

Då en efterträdare till Jan-Magnus Jansson som chefredaktör skulle vaskas fram fanns det många kandidater. Rönn skriver att bland andra Klaus Törnudd, Krister Ståhlberg och Pär Stenbäck alla var aktuella och ambassadör Ander Huldén lär ha föreslagit  sig själv.

Slutligen föll valet på Håkan Hellberg - ett namn som Rönn stolt meddelar att han hade fiskat fram.


Tidningsköp
Under Rönns tid som vd inleddes omformningen av den finlandssvenska dagstidningsvärlden. HBL/Konstsamfundet började köpa in sig i andra tidningar. Upptakten till den tidningsgrupp som nu har samlats i södra Finland (KSF Media) började med att HBL köpte en andel av Östra Nyland.

Rönn betonar kraftigt att tidningsköpen ingalunda gjordes med tanke på ekonomisk vinning. Andra värden stod på spel - genom att trygga lokaltidningarnas utgivning kunde vitala finlandssvenska intressen bevaras. Det sågs från köparens sida helt enkelt som en kulturgärning.
Trevare gjordes av Rönn också till Västra Nyland och Hangötidningen, men då var tiden ännu inte mogen.
 

Mr Husis?
Lars Rönn hade både medvind och motvind under sina många år i HBL:s ledning och lyckades hålla det finlandssvenska flaggskeppet väl flytande och stundvis driva skutan med riktigt god fart framåt.

Att jämföra med dagens svåra läge för HBL och hela dagspressen är vanskligt eftersom de flesta omständigheter nu är fullständigt förändrade sedan Rönns tid. Men visst skulle det ha varit intressant att se Rönns agerande i dag, för åtminstone i hans memoarer kommer det inte fram att han skulle ha gjort ett enda misstag.

Titeln på boken är ”Mr Husis har ordet”. Enligt Rönn var det Vasabladets förra chefredaktör Birger Thölix som myntade namnet Mr Husis. Rönn är själv mycket nöjd med den titeln, tycker att det är träffande och konstaterar att tilltalet slog rot.

Någon stor spridning har smeknamnet ändå inte fått och på Husis har nog Rönn aldrig av någon kallats Mr Husis.
Tommy Westerlund
029 0801 392
tommy.westerlund@vastranyland.fi