Proust och Joyce bra för hjärnan

Marcel Proust och James Joyce har rykte om sig som svåra författare. Men en ny studie antyder att de kan vara bra för dig.

Människor som läser seriös litteratur blir bättre på att förstå andras känslor och tankar.
De kan med andra ord leva sig in i en annan människas psyke. Det innebär att de har, eller tillägnar sig, en klarare uppfattning om vad som försiggår i andra människors huvuden. På fackspråk kallas detta mentalisering, eller "theory of mind".

Effekten uppnås dock bara med seriös litteratur, inte med så kallad populärlitteratur, eller ens med facklitteratur.

I studien, som gjorts vid New School for Social Research i New York, USA, utförde forskarna en serie experiment med ett varierande antal (69 till 356) försökspersoner.


Svåra tester

Personerna fick läsa utvalda texter från olika typer av litteratur, varpå forskarna, som publicerar sina rön i Science, testade deras förmåga att leva sig in andra människors psyke.

Ett av testen gick ut på att titta på fotografier av olika personers ansikten och försöka lista ut vilken typ av känsla de gav uttryck för.

I ett annat, mer komplicerat, test visades ansiktet på en person, omgiven av andra personer. Här gällde det att komma på vad personen i mitten tyckte om de andra personerna, om han/hon älskade någon av dem, eller tyckte illa om dem.

Deltagarna testades också på sina litteraturkunskaper för att få en uppfattning om vad de normalt sett läste.


Proust nyttig

Det visade sig att deltagarna som haft som uppgift att läsa seriös skönlitteratur fick betydligt bättre resultat än de övriga. Effekten kvarstod även efter att forskarna tagit hänsyn till ålder, bildningsnivå och andra faktorer.

De drar slutsatsen att böcker av Proust och Joyce kräver intellektuellt engagemang av läsaren som tvingas att fylla i sådant som inte står utskrivet. Personerna i berättelserna är komplicerade och deras inre liv ibland svårt att förstå.

I populärlitteraturen däremot är det mesta klart uttalat och personerna relativt fyrkantiga. Avsikten med texten är ofta bara en stunds underhållning. De kräver ingen djupare mentalisering.